Openbare werken en ruimten

Dienst openbare ruimte – Charles Thielemanslaan 93 – 3de verdieping
Een probleem op de openbare ruimte wijzen : https://fixmystreet.brussels/

Of aan de Dienst : Tel. 02/773.06.00 – openbareruimten@woluwe1150.be

Aansluitingsaanvraag op het gemeentelijk rioleringsnet