Een probleem op de openbare ruimte wijzen

Openbare verlichting

Indien een lichtpunt van de openbare verlichting defect is, volstaat het de informatie over te maken aan de dienst Openbare Werken : 02/773.06.28. De dienst zal de berichten overmaken aan SIBELGA voor een interventie binnen de drie weken, behalve tijdens de zomer (om de maand).

Voor een belangrijke panne :

Als het een gemeenteweg betreft :
Bel naar de Dispatching Sibelga 02/274.40.66, stuur een mail naar epov@sibelga.be of vul het formulier in op de website van Sibelga.

Als het een “Gewestwegen” betreft (grote verkeersassen):
Bel naar het MBHG op het nummer 0800 94 001, stuur een mail naar buv@mbhg.irisnet.be

 

Indien u een probleem vaststelt dat een gevaar vormt wat een van de onderstaande rubrieken betreft, gelieve dit te melden aan de dienst openbare werken : 02/773.06.28 – travaux@woluwe1150.be die uw bemerkingen aan de betreffende dienst zal overmaken:

1. Problemen op de openbare weg:

 • kuilen in de rijweg;
 • verzakking van de rijweg of het trottoir; (De aanleg, onderhoud en herstelling van de trottoirs zijn ten laste van de aanwonende eigenaars die verantwoordelijk kunnen worden gesteld in geval van een ongeval te wijten aan hun slechte staat).
 • ladingverlies van een vrachtwagen als gevolg van een ongeval.

2. Gladheidsprobleem: glibberige en gevaarlijke rijweg, verzoek tot tussenkomst van de dienst zandstrooiing.

3. Problemen met de riolering:

 • lawaaierig riooldeksel dat moet worden vastgezet;
 • verstopte straatkolk;
 • verstopping van de openbare riolering;
 • gebroken riooldeksel of straatkolk.

4. Problemen met het leefmilieu:

 • ziekte van of schade aan de bomen en beplantingen op de openbare weg;
 • ontoegankelijkheid van openbare voetwegen door overwoekering van onkruid;
 • slechte zichtbaarheid in sommige gevaarlijke bochten door hoog opgeschoten onkruid dat dringend moet gemaaid worden;
 • gemeentelijke terreinen overwoekerd door onkruid.

5. Problemen met sluikstorten: huishoudelijk afval achtergelaten op de openbare weg of in afgezonderde plaatsen.

6. Problemen met dode of gewonde dieren

 • Indien het een gewond dier betreft, kan u contact met de Politie opnemen : 02/788.53.43.
 • Indien het dier daarentegen dood is, zal het zo snel mogelijk verwijderd worden om de verspreiding van ziekten en buurtklachten te vermijden;

7. Problemen met rattenbestrijding:

 • Vivaqua organiseert twee campagnes per jaar voor de rattenbestrijding van het rioleringsnet

Verder gaan in Openbare werken