Bestrijding van overvliegen

(update 12 december 2023)

 

De milieuvergunning: het openbaar onderzoek is begonnen – ik dien een klacht in

 

Op 6 juli 2023 diende Brussels Airport Company haar aanvraag voor de vernieuwing van haar vergunning voor de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal in bij de Vlaamse overheid, de overheid die verantwoordelijk is voor het afleveren van deze vergunning.

De aanvraag voor vernieuwing van de omgevingsvergunning werd volledig compleet verklaard. Het openbaar onderzoek vindt plaats van 10 december 2023 tot en met 8 januari 2024.

De vergunning zal voorwaarden bevatten die een kader bieden voor de activiteit en het mogelijk maken om milieuhinder te beperken of te voorkomen. In het geval van de luchthaven van Brussel-Nationaal bepaalt de afgifte van de vergunning het operationele kader voor de luchthaven als volgt:

 • het gebruik van de banen (opstijgingen en landingen, inclusief taxiën en testvluchten)
 • het aantal toegestane vluchten per jaar
 • het aantal nachtvluchten of het toegestane vliegtuigtype (met name wat betreft geluidsemissies) 

Het mag ook een jaarlijkse geluidsreductiedoelstelling vaststellen voor het gebied rond de luchthaven. Het legt echter geen vliegroutes of vluchtprocedures vast, die onder de verantwoordelijkheid van de federale overheid vallen.

Ter herinnering, de gemeente vraagt dat de vergunning ten minste 3 essentiële elementen bevat:

 1. Een verbod op nachtvluchten (van 22.00 uur tot 07.00 uur);
 2. Een limiet van 220.000 bewegingen per jaar (ongeveer hetzelfde als vandaag, maar we moeten ons verzetten tegen elke verhoging);
 3. Een verbod op de toegang tot Brussels Airport voor lawaaierige en vervuilende vliegtuigen.

 

De Vlaamse overheid organiseert een openbaar onderzoek naar deze aanvraag om de vergunning van de luchthaven te vernieuwen over een periode van 30 dagen tussen 10 december 2023 en 8 januari 2024. Daarna mogen er geen bezwaarschriften meer worden ingediend. Dit openbaar onderzoek staat open voor elke burger die van mening is dat hij of zij getroffen kan worden door het project waarop het openbaar onderzoek betrekking heeft.

Tijdens deze periode kunt u het dossier van de vergunningsaanvraag raadplegen en uw opmerkingen indienen. U kunt uw voorbehouden uiten over het plan, het operationele kader voor de luchthaven van Brussel-Nationaal, de bestudeerde milieu-impact, enz.

Het volledige dossier kan worden geraadpleegd op het platform “Omgevingsloket”: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2022106386

Een niet-officiële Franse versie van de belangrijkste documenten (niet-limitatieve lijst) zal ook beschikbaar zijn op de website van Leefmilieu Brussel in de week van 11 december.

U mag dus tot en met 8 januari reageren op het openbaar onderzoek. Er zijn twee manieren om uw commentaren en opmerkingen in te voeren:

 1. via het platform Omgevingsloket:
 2. per post naar een van de volgende 4 gemeenten:
  1. Zaventem: College van burgemeester en schepenen – Diegemstraat 37 – 1930 Zaventem
  2. Steenokkerzeel: College van burgemeester en schepenen – Orchideeënlaan 17 – 1820 Steenokkerzeel
  3. Machelen: College van burgemeester en schepenen – Woluwestraat 1 – 1830 Machelen
  4. Kortenberg: College van burgemeester en schepenen – Dr V. De Walsplein 30 – 3070 Kortenberg

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe bezorgt u een standaard bezwaarschrift met de belangrijkste punten over haar situatie met betrekking tot het overvliegen.

De gemeente helpt u graag om online een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente, elke dag bij het onthaal van het Gemeentehuis, 1ste verdieping, van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00 met uw telefoon of uw identiteitskaart als uw geen Itsme hebt. U mag ook een papieren brief krijgen van de gemeente en deze ter plekke invullen, hoewel de online klacht de meest effectieve methode is.

 

Online een bezwaarschrift indienen – Procedure (voor gebruik op een computer)

 1. Surf naar Omgevingsloket
 2. Meld u aan met Itsme – Itsme vraagt u om hetzelfde pictogram op uw telefoon te selecteren als het pictogram op je computerscherm.
 3. U komt terecht op de pagina om uw bezwaarschrift in te dienen
  1. Vermeld uw e-mailadres
  2. Kies een van de 4 gemeenten waar uw bezwaarschrift naartoe moet worden gestuurd (het maakt niet uit naar welke)
  3. Laat « Ik dien een bezwaarschrift in eigen naam in » aangevinkt.
  4. Vink « Vink dit vakje aan als uw persoonsgegevens mogen worden bekendgemaakt » aan.
  5. Download de brief opgesteld door de gemeente
  6. Vul de velden bovenaan de brief in met uw contactgegevens en voeg uw voornaam + achternaam toe aan het einde van de brief in het FR en aan het einde van de brief in het NL.
  7. Kopieer de hele inhoud van de brief (CTRL+A om alles te selecteren, dan CTRL+C om te kopiëren)
  8. Plak de inhoud van de brief in het vak “Inhoud van het bezwaarschrift” (klik in het vak en vervolgens CTRL+V)
  9. Vink « Ik verklaar dat mijn bezwaarschrift volledig is en klaar is om in te dienen » aan.
  10. Klik op de blauwe knop “Bezwaarschrift indienen”
  11. U ontvangt dan een bevestigingsmail. We vragen u om deze, samen met het Word-document met uw contactgegevens, door te sturen naar bcerexhe@woluwe1150.be. De gemeente zal het aantal ingediende bezwaarschriften kunnen laten gelden.

 

Intensief overvliegen van de gemeente

 

De gemeente werkt deze pagina bij in functie van de evolutie van het dossier.