Stedenbouw

 

 

      Gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe,

      Charles Thielemanslaan, 93, 2de verdieping

 


Uurrooster van het loket :

Tot nader bericht, is het loket ENKEL OP AFSPRAAK toegankelijk.         

De afspraken worden gemaakt via het link : https://urba1wsp.simplybook.it/v2/

 

Telefonische inlichtingen en contactgegevens :

 

Openbare onderzoeken :

Voor alle aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen ingediend vanaf 01/09/2019, die onderworpen

zijn aan een openbaar onderzoek, kunnen de dossiers online geraadpleegd worden via de link :

https://stedenbouw.irisnet.be/openbare_onderzoek

De dossiers die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek, kunnen ook geraadpleegd worden aan het loket

van de dienst Stedenbouw tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek van maandag tot vrijdag : 9u00 tot 12u00

Enkel op AFSPRAAK genomen via het link: https://urba1wsp.simplybook.it/v2/


 

Nuttige links :

EIGENDOMSBEWIJS
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN – Patrimoniumdocumentatie

Kruidtuinlaan 50 – 1000 Brussel – 02/575.18.03 – www.financien.belgium.be

(eigendomsbewijs wordt per post toegestuurd binnen de 3 weken)

 

KADASTER – uittreksel uit de kadastrale legger

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN – woning – kadaster – 02/572.57.57 – www.financien.belgium.be

  • Voor een aanvraag op papier moet u het formulier 434 « Aanvraag uittreksels uit de kadastrale documentatie » gebruiken ; download het formulier op het site www.financien.belgium.be. U ontvangt het kadastraal uittreksel met de post binnen de 10 werkdagen
  • Voor een aanvraag online : www.myminfin.be. Binnen de 48 uur is het document dan beschikbaar.

Een uittreksel uit de kadastrale legger bevat:

  • De aard van het goed (appartement, villa, kantoor…)
  • De sectie
  • Het perceelnummer
  • Het bouwjaar van het onroerend goed
  • De perceeloppervlakte
  • Het kadastraal inkomen

 

URBAN.BRUSSELS (vroeger BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED)

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

URBAN.BRUSSELS (BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED) – Kunstberg 10-13 – 1000 Brussel

Maandag tot vrijdag van 9 tot 16u : 02/204 17 68 – 0/204 17 69

email : stedelijke-ontwikkeling@urban.brussels

www.urban.brussels

 

DBDMH (BRANDBESTRIJDING)

DIENST VOOR BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Helihavenlaan 15 – 1000 Brussel – Tel.: +32 (0)2 208 81 11 – E-mail: info@firebru.brussels

http://be.brussels/dbdmh

 

LEEFMILIEU BRUSSEL (ook voor premies)

LEEFMILIEU BRUSSEL – Thurn & Taxis-site – Havenlaan 86C / 3000 – 1000 Brussel – 02/ 775.75.75 

www.leefmilieu.brussels

 

HOMEGRADE.BRUSSELS (incentives aankoop en renovatie)

HOMEGRADE.BRUSSELS – Queteletplein, 7 – 1200 SINT-JOSSE-TEN-NODE – tel 1810 

e-mail : info@homegrade.brussels – https://homegrade.brussels/

 

HUISVESTING BRUSSEL (premie voor de renovatie van het woonmilieu)

HUISVESTING.BRUSSELS

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Onthaal Huisvesting)

CCN (Noordstation) – Vooruitgangstraat 80 – 1030 SCHAARBEEK – 02/204.14.00 

https://logement.brussels/

 

NET BRUSSELS

NET.BRUSSELS –  de Broquevillelaan 12 – 1150 BRUSSEL – 0800/981.81 – www.arp-gan.be

 

WIJKBEMIDDELING

vzw P.A.J. – Wijkbemiddeling

Mevrouw Sandra Lopo –  op afspraak : 0473/717.003 – Email : paj.mediation@woluwe1150.irisnet.be

 

VREDEGERECHT SINT-PIETERS-WOLUWE

Grootveldlaan, 147 – 1150 BRUSSEL –  02/762.00.16 – www.juridat.be