Stedenbouw

Uurrooster van het loket :

Het indienen van nieuwe aanvragen of aanvullingen op aanvragen alleen mogelijk via het algemene onthaal op de begane grond van het gemeentebestuur, van maandag tot en met vrijdag van 9u00 tot 12u00.

Het loket is ENKEL OP AFSPRAAK toegankelijk via het link : IK MAAK EEN AFSPRAAK

Beschikbare tijdvakken : 

 • dinsdag van 8u30 to 12u30
 • donderdag van 8u30 to 12u30
 • donderdag van 16u00 tot 19u00 (geen kopieën van archiefstukken)
 • Milieuvergunning : alleen op dinsdag en donderdag van 8u30 to 12u30

Telefonische inlichtingen en contactgegevens :

 

Dossierkosten – rekeningnummer :

De dossierkosten dienen gestort te worden op de rekening van de Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe

IBAN BE75  0910  2119  6751 – BIC : GKCCBEBB

met de volgende communicatie : “PU + adres van het goed van de betrokken aanvraag”

(51€ voor het vellen van bomen / 101€ voor een stedenbouwkundige aanvraag) 

 

Nuttige links :

EIGENDOMSBEWIJS
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN – Patrimoniumdocumentatie

Kruidtuinlaan 50 – 1000 Brussel – 02/575.18.03 – www.financien.belgium.be

(eigendomsbewijs wordt per post toegestuurd binnen de 3 weken)

 

KADASTER – uittreksel uit de kadastrale legger

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN – woning – kadaster – 02/572.57.57 – www.financien.belgium.be

 • Voor een aanvraag op papier moet u het formulier 434 « Aanvraag uittreksels uit de kadastrale documentatie » gebruiken ; download het formulier op het site www.financien.belgium.be. U ontvangt het kadastraal uittreksel met de post binnen de 10 werkdagen
 • Voor een aanvraag online : www.myminfin.be. Binnen de 48 uur is het document dan beschikbaar.

Een uittreksel uit de kadastrale legger bevat:

 • De aard van het goed (appartement, villa, kantoor…)
 • De sectie
 • Het perceelnummer
 • Het bouwjaar van het onroerend goed
 • De perceeloppervlakte
 • Het kadastraal inkomen

 

ONROERENDE VOORHEFFING

De onroerende voorheffing  is een jaarlijkse gewestbelasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden…). Deze belasting is gelijk aan een percentage van het geïndexeerd kadastraal inkomen. De hoogte van de belasting verschilt naargelang de ligging van het onroerend goed.

Meer info : MyTax.brussels

BRUSSEL FISCALITEIT – tel. 02/430 60 60

 

URBAN.BRUSSELS (vroeger BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED)

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

URBAN.BRUSSELS (BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED) – Kunstberg 10-13 – 1000 Brussel

Maandag tot vrijdag van 9 tot 16u : 02/204 17 68 – 0/204 17 69

email : stedelijke-ontwikkeling@urban.brussels

www.urban.brussels

 

DBDMH (BRANDBESTRIJDING)

DIENST VOOR BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Helihavenlaan 15 – 1000 Brussel – Tel.: +32 (0)2 208 81 11 – E-mail: info@firebru.brussels

http://be.brussels/dbdmh

 

LEEFMILIEU BRUSSEL (ook voor premies)

LEEFMILIEU BRUSSEL – Thurn & Taxis-site – Havenlaan 86C / 3000 – 1000 Brussel – 02/ 775.75.75 

www.leefmilieu.brussels

 

HOMEGRADE.BRUSSELS (incentives aankoop en renovatie)

HOMEGRADE.BRUSSELS – Queteletplein, 7 – 1200 SINT-JOSSE-TEN-NODE – tel 1810 

https://homegrade.brussels/nl/homegrade/contact/

 

HUISVESTING BRUSSEL (premie voor de renovatie van het woonmilieu)

HUISVESTING.BRUSSELS

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Onthaal Huisvesting)

CCN (Noordstation) – Vooruitgangstraat 80 – 1030 SCHAARBEEK – 02/204.14.00 

https://logement.brussels/

 

NET BRUSSELS

NET.BRUSSELS –  de Broquevillelaan 12 – 1150 BRUSSEL – 0800/981.81 – www.arp-gan.be

 

WIJKBEMIDDELING

vzw P.A.J. – Wijkbemiddeling

Mevrouw Sandra LOPO –  op afspraak : 0473/717.003 – Email : slopo@paj1150.be

 

VREDEGERECHT SINT-PIETERS-WOLUWE

Grootveldlaan, 147 – 1150 BRUSSEL –  02/762.00.16 – www.juridat.be