Vellen van bomen

Stedenbouwkundige aanvraag voor vellen van bomen

Het vellen van hoogstammige bomen is onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning.

We laten uw weten, dat in overeenstemming met artikel 68 van de ordonnantie van 1 maart 2012 van de Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het natuurbehoud, het verboden is bomen te snoeien met gemotoriseerd gereedschap of bomen te kappen tussen 1 april en 15 augustus. Afwijkingen zijn mogelijk omwille van manifeste veiligheidsredenen.

Voor meer informatie, contacteer :

Dienst Stedenbouw, Gemeentebestuur

Ch. Thielemanslaan 93 – 2e verdieping

Tél. 02/773.06.32 – urbanisme@woluwe1150.be