Overlegcommissie

Mesdames, Messieurs,

Mevrouw, Mijnheer,

 (Nederlandse vertaling : zie hieronder)

Au regard des circonstances exceptionnelles liées à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et en interprétation des mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter celle-ci dans la population, la Région nous informe que tous les délais administratifs et autres, dans toutes les procédures quelles qu’elles soient sont suspendus temporairement.

Dès lors, nous vous informons que :

  • la commission de concertation du 26/03/2020 est postposée à une date ultérieure encore à déterminer.
  • l’enquête publique qui devait avoir lieu du 26/03 au 10/04 est annulée. La commission de concertation du 23/04/2020 est dès lors postposée à une date ultérieure encore à déterminer.

La procédure d’instruction de votre demande est dès lors temporairement suspendue. Nous revenons vers vous dès que nous disposerons de nouvelles informations.

 Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute information complémentaire.

 

Ten gevolge van de uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19 virus, en in toepassing van de huidige en toekomstige genomen maatregelen om dit te beperken onder de bevolking, meldt het Gewest ons dat alle administratieve en andere termijnen, in alle procedures van welke aard dan ook, tijdelijk geschorst zijn.

 Bijgevolg laten wij u dan ook weten dat:

  • de overlegcommissie van 26/03/2020 uitgesteld wordt tot een nog nader te bepalen datum.
  • Het openbaar onderzoek dat plaats zou moeten vinden tussen 26/03 en 10/04 is geannuleerd. De overlegcommissie van 23/04/2020 wordt bijgevolg uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum.

 De behandelingsprocedure van uw aanvraag is dus tijdelijk opgeschort. Wij houden u op de hoogte van zodra wij over nieuwe informatie beschikken.

Wij blijven uiteraard beschikbaar voor elke bijkomende informatie.

 

 

Dagorde van de Overlegcommissie van 20.02.20

 

Adviezen van overlegcommissie van 20/02/2020 :