openbare onderzoeken

Voor alle aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen ingediend vanaf 01/09/2019, die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek, kunnen de dossiers ook online geraadpleegd worden via de link : https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken

De dossiers die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek, kunnen ook geraadpleegd worden aan het loket van de dienst Stedenbouw tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek van maandag tot vrijdag : 9u00 tot 12u00 alleen op afspraak

Afspraken nemen zich online via het link : https://urba1wsp.simplybook.it/v2/

Dossiers momenteel onderworpen aan een openbaar onderzoek

 

Openbaar onderzoek : ontwerp van gewestelijk plan over het elektromagnetisch leefmilieu in Brussel : van 01/08/2022 tot 30/09/2022 – programma

 

Openbaar onderzoek voor stedenbouwkundige vergunningen van 26/09/2022 tot 10/10/2022 :

Openbaar onderzoek voor aanvraag om milieuvergunning van 09/09/2022 tot 10/10/2022 :