openbare onderzoeken

Voor alle aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen ingediend vanaf 01/09/2019, die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek, kunnen de dossiers ook online geraadpleegd worden via de link : https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken

De dossiers die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek, kunnen ook geraadpleegd worden aan het loket van de dienst Stedenbouw tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek van maandag tot vrijdag : 9u00 tot 12u00 alleen op afspraak

Afspraken nemen zich online via het link : https://urba1wsp.simplybook.it/v2/

Dossiers momenteel onderworpen aan een openbaar onderzoek

 

Openbaar onderzoek voor aanvraag om stedenbouwkundige vergunningen van  tot  :

 

 

Openbaar onderzoek van 01/11/2022 tot 30/04/2023 voor het Ontwerp van Waterbeheerplan 2022-2027 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het ontwerpplan en de samenvatting ervan kunnen worden gedownload op http://www.leefmilieu.brussels/WBP/OO

 

Openbaar onderzoek voor het ontwerp van lucht-, klimaat- en energieplan 2023-2027 van 20/12/2022 tot 17/02/2023 

 

Openbaar onderzoek voor aanvraag om milieuvergunning van  tot  :