openbare onderzoeken

Voor alle aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen ingediend vanaf 01/09/2019, die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek, kunnen de dossiers ook online geraadpleegd worden via de link : https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken

De dossiers die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek, kunnen ook geraadpleegd worden aan het loket van de dienst Stedenbouw tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek van maandag tot vrijdag : 9u00 tot 12u00 alleen op afspraak

Afspraken nemen zich online via het link : https://urba1wsp.simplybook.it/v2/

Dossiers momenteel onderworpen aan een openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek voor stedenbouwkundige vergunningen van 03/01/2021 tot 17/01/2022 :

Openbaar onderzoek voor stedenbouwkundige vergunning van 16/12/2021 tot 16/01/2022 :

Openbaar onderzoek voor stedenbouwkundige vergunningen van 14/01/2022 tot 14/02/2022 :

Openbaar onderzoek voor aanvraag om milieuvergunning van 03/01/2021 tot 17/01/2022 :

Openbaar onderzoek voor aanvraag om milieuvergunning van 14/01/2022 tot 14/02/2022 :

Openbaar onderzoek van Leefmilieu Brussels van 17/01/2022 tot 20/03/2022 :