openbare onderzoeken

Voor alle aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen ingediend vanaf 01/09/2019, die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek, kunnen de dossiers ook online geraadpleegd worden via de link : https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken

De dossiers die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek, kunnen ook geraadpleegd worden aan het loket van de dienst Stedenbouw tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek van maandag tot vrijdag : 9u00 tot 12u00 alleen op afspraak

Afspraken nemen zich online via het link : https://urba1wsp.simplybook.it/v2/

Dossiers momenteel onderworpen aan een openbaar onderzoek

 

Openbaar onderzoek voor aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen van  :

Openbaar onderzoek voor aanvraag om milieuvergunning van  :

  •  

Openbaar onderzoek voor het bijzonder bestemmingsplan (BBP) van het Putdaelwijk en milieueffectenrapport (MER) van 17/05/2023 tot 19/06/2023 :