openbare onderzoeken

Dossiers momenteel onderworpen aan een openbaar onderzoek 

Voor alle aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen ingediend vanaf 01/09/2019, die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek, kunnen de dossiers ook online geraadpleegd worden via de link : https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken

De dossiers die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek, kunnen ook geraadpleegd worden aan het loket van de dienst Stedenbouw tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek van maandag tot vrijdag : 9u00 tot 12u00 alleen op afspraak

Afspraken nemen zich online via het link : https://urba1wsp.simplybook.it/v2/

Opmerkingen en klachten over de dossiers kunnen tijdens het openbaar onderzoek gericht worden :

  • per mail op het volgende adres : concertation@woluwe1150.be ;
  • schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen naar het volgende adres : Charles Thielemanslaan, 93, 1150 Brussel ;
  • indien nodig mondeling, bij de agent die hiervoor werd aangeduid in het gemeentehuis, op dindsdag en donderdag tussen 09u00 en 12u00 op afspraak.

Openbaar Onderzoek van 15/03/2024 au 21/04/2024 – Opstellen van de Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening voor het “Plateau van Stokkel” en het bijbehorende milieueffectenrapport

Bericht

Publieke voorstelling op 21/03/2024

 

Openbaar onderzoek voor aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen van 03/04/2024 tot 03/05/2024 :

Openbaar onderzoek voor aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen van 18/04/2024 tot 03/05/2024 :

Openbaar onderzoek voor aanvraag om milieuvergunning van :

 

Openbaar onderzoek voor het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) van het Putdaelwijk en milieueffectenrapport (MER) van 16/02/2024 tot 18/03/2024 :

Bericht van openbaar onderzoek