Stedenbouwkundige vergunning

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning

Om onaangename verrassingen te vermijden, raden wij iedereen die wenst te (ver)bouwen aan, vooraf contact op te nemen met de dienst Stedenbouw. De dienst zal u informeren over de reglementering die van toepassing is op uw wijk, straat of bouwgrond waar de bouw of de verbouwing zal plaatsvinden.

Nieuw ! Vanaf nu kan u uw vergunningsaanvragen online indienen en opvolgen via het MyPermit-platform

Uw gemeente wordt lid van het gewestelijke platform MyPermit stedenbouw, zodat u uw eigen uw stedenbouwkundige verguningsaanvragen kan indienen en de voortgang van uw dossiers online kan opvolgen.

MyPermit, aangeboden door urban.brussels, biedt aanvragers een eenvoudig, 100% elektronisch proces voor het indienen en opvolgen van hun aanvragen, met stapsgewijze begeleiding doorheen de aanvraagprocedure.  Er zijn ook samenwerkingsmechanismen beschikbaar om het delen van informatie tussen aanvragers en hun architecten te vergemakkelijken.

Het MyPermit-platform zal in de loop van de tijd evolueren; verbeteringen op basis van uw feedback zijn al gepland.

MyPermit : https://mypermit.urban.brussels/home

 

Op dit moment is het nog steeds mogelijk om een papieren aanvraag voor een vergunning in te dienen :

Dienst Stedenbouw, Gemeentebestuur

Charles Thielemanslaan 93, 2de verdieping

Tel. 02/773.06.36

 

Voor meer informatie over de wetgeving : www.brucodex.be