Noodzakelijke documenten voor het indienen van een stedenbouwkundige vergunning

Overzicht van de nodige documenten en het aantal exemplaren

Samenstelling van het dossier

Formulieren