Archief

Raadplegen en/of reproductie van archiefstukken

Het gemeentebestuur beschikt over een zeer volledig archief van stedenbouwkundige en milieuvergunningen.
Het archief kan door het publiek geraadpleegd worden tijdens de openingsuren van het loket:

  • Hetzij door de eigenaars, op voorlegging van een kopie van de identiteitskaart ;
  • Hetzij door derden, op voorlegging van ofwel een machtiging van de eigenaar (ondertekende kopie van de identiteitskaart), ofwel een voorlopige koopakte of een koopoptie.

Tarieven kopieën van archiefstukken

  • Kopie (formaat>A3): 20€/plan
  • Kopie (formaat>A3) : 5€/plan
  • Blad A3-A4: 5€/blad

Tot nader bericht gebeurt de raadpleging ENKEL OP AFSPRAAK via het link : https://urba1wsp.simplybook.it/v2/

Beschikbare tijdvakken : 

  • dinsdag van 8u30 to 12u30
  • donderdag van 8u30 to 12u30
  • donderdag van 16u00 tot 19u00 (geen kopieën van archiefstukken)