Milieuvergunning

Vergunning Dienst Stedenbouw/Leefmilieu

Telefonische inlichtingen op 02/773.06.32

De nodige documenten voor het indienen van een milieuvergunning kunnen op de dienst Stedenbouw of bij Leefmilieu Brussel afgehaald worden.

 

Wat is de milieuvergunning?

Een milieuvergunning is een toelating om een activiteit te exploiteren die één of meerdere ingedeelde inrichtingen omvat, d.w.z. inrichtingen die riskeren een effect te hebben op het milieu of op de buurt. 

Deze activiteiten of inrichtingen worden ingedeeld in de “lijst van ingedeelde inrichtingen”, die wettelijk is vastgelegd.

De milieuvergunning bevat voorwaarden die de activiteit omkaderen en het mogelijk maken de hinder voor het milieu of de veiligheid van het publiek te beperken.
De vergunninghouder(s) is (zijn) verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden.

 

Hoe uw aanvraag indienen ?

Om alles te weten over de milieuvergunning: wanneer is het nodig, hoe een milieuvergunning voorbereiden, hoe en waar een milieuvergunningsaanvraag indienen, maar ook hoe een milieuvergunning wijzigen, verlengen of betwisten. Neem alle onderdelen van de praktische gids over de milieuvergunning

 

LEEFMILIEU BRUSSEL
THURN & TAXIS-site
Havenlaan, 86C/3000
1000 Brussel
Tel: 02/775.75.75
https://leefmilieu.brussels/

 

Wetgeving

Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen – 5 juni 1997 

Voor meer informatie over de wetgeving : www.brucodex.be