Milieuvergunning

Inlichtingen: Tel. 02/773.06.32 – 02/773.06.36

De documenten die nodig zijn om een milieuvergunning aan te vragen, kunnen worden verkregen bij de dienst Stedenbouw of op de website van Leefmilieu Brussel (zie hieronder).

 

Wat is de milieuvergunning?

Een milieuvergunning is een toelating om een activiteit te exploiteren die één of meerdere ingedeelde inrichtingen omvat, d.w.z. inrichtingen die riskeren een effect te hebben op het milieu of op de buurt. 

Deze activiteiten of inrichtingen worden ingedeeld in de “lijst van ingedeelde inrichtingen”, die wettelijk is vastgelegd.

De milieuvergunning bevat voorwaarden die de activiteit omkaderen en het mogelijk maken de hinder voor het milieu of de veiligheid van het publiek te beperken.
De vergunninghouder(s) is (zijn) verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden.

 

Welke inrichtingen zijn ingedeeld en daarom vergunningsplichtig?

Inrichtingen zijn onderverdeeld in 6 klassen (1A, 1B, 2, 1D, 1C, 3), afhankelijk van de mate van impact die ze kunnen hebben op het milieu.

Controleer de klasse van uw inrichtingen in de lijst voordat u een vergunning aanvraagt.

 

Inrichtingen van klasse 3

De laagste klasse is klasse 3. Inrichtingen van klasse 3 hebben een beperkte impact op het milieu en de buurt.

Om deze inrichtingen te installeren, te onderhouden of te gebruiken, hoeft u alleen maar een specifiek aangifteformulier naar behoren in te vullen en op te sturen naar de dienst Leefmilieu Sint-Pieters-Woluwe.

De gemeentelijke dossierkosten voor de aangifte bedragen 51€.

 

Inrichtingen van klasse 2

Inrichtingen van klasse 2 hebben een matige impact op het milieu en de buurt. Voor deze inrichtingen is een milieuvergunning klasse 2 vereist.

Het wordt afgegeven door de gemeentelijke autoriteiten op basis van een dossier (3 volledige kopieën van alle documenten) dat bestaat uit een specifiek formulier waaraan onder andere plannen zijn gehecht, en na een openbaar onderzoek van 15 dagen.

De gemeentelijke dossierkosten voor een milieuvergunning van klasse 2 bedragen 152€.

Als de inrichtingen van klasse 2:

  • van openbaar nut worden geacht (elektriciteitsdistributienetwerk, mobiele telefonie, enz.);
  • en/of beheerd worden door een overheidsinstantie (ambassade, overheid, enz.);
  • en/of gevestigd zijn in een gebouw ingeschreven als erfgoed (Hortahuis, enz.);

moet u een “openbare” milieuvergunning van klasse 2 aanvragen, afgegeven door Leefmilieu Brussel.

 

Dossierkosten – rekeningnummer

De dossierkosten moeten worden betaald op de rekening van de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe
IBAN BE75 091021196751 – BIC: GKCCBEBB
met de mededeling: “PE/MV + adres van het onroerend goed waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft”
(51€ voor klasse 3 aangiften/152€ voor milieuvergunningen van klasse 2).

 

Inrichtingen van klasse 1A, 1B, 1C en 1D

Andere milieuvergunningen van klasse 1A, 1B, 1D en 1C worden afgegeven door Leefmilieu Brussel.

 

Hoe een aanvraag indienen?

Om alles te weten te komen over de milieuvergunning: wanneer is ze vereist, hoe moet u een milieuvergunningsaanvraag voorbereiden, hoe en waar moet u ze indienen, en ook hoe u een milieuvergunning wijzigt, verlengt of betwist, blader door alle rubrieken van de praktische gids van Leefmilieu Brussel over de milieuvergunning.

 

LEEFMILIEU BRUSSEL 
Thurn & Taxissite
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel
02/775.75.75
http://www.leefmilieu.brussels/

 

Toepasselijke wetgeving

Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV) 

Voor meer informatie over de huidige wetgeving: www.brucodex.be