Vroegste kinderjaren

Tijdens de zwangerschap

Het eerste wat u best doet, is uw kind inschrijven in een onthaalplaats. Dit zelfs voor de geboorte. Inschrijving is mogelijk vanaf de 3e maand van de zwangerschap. Zo beschikt u over de nodige tijd om de beste plaats voor uw kind te vinden.

Vanaf 6 maanden voor de geboorte

Het is mogelijk een prenatale aangifte te doen, mits aanwezigheid van beide ouders en een medisch getuigschrift. Dit om te vermijden dat de moeder binnen een ongehuwd stel zich binnen de 15 dagen naar de gemeentediensten moet begeven.

Na de geboorte

Na de geboorte dient u uw kind in te schrijven in de bevolkingsregisters van de gemeente waar het kind is geboren (ziekenhuis, woonplaats). Dit ten laatste 15 dagen na de geboorte. Een geboorteakte zal in drie afschriften worden opgemaakt.

Nuttige documenten 

Geboorte-en adoptiepremie

Charter voor een duurzame voeding in de Gemeentelijke Kinderdagverblijven van Sint-Pieters-Woluwe

Website Born in Brussels – info en hulpbronnen rond de geboorte en de vroegkinderjaren