Gezondheid vroegste kinderjaren

 


Kinderbewaarplaats

Structuur die uw kind (tussen 0 en 6 jaar) gedurende een paar uur opvangt. Het geeft u de mogelijkheid om uw administratieve stappen uit te voeren, deel te nemen aan een werkatelier of een sportactiviteit of om gewoon even te kunnen uitblazen.

CHALET KELLE
C/o Gezinsraad
Kellestraat, 31 Sint-Paulus
(maandag 9u00-16u30 dinsdag tot vr ijdag 9u00-12u30)
02/772.50.95

 

Opvang van zieke kinderen

Deze dienst, georganiseerd door de Gezinshulp van het O.C.M.W., richt ziek tot de ouders waarvan de kinderen, van 3 tot 12 jaar, ziek zijn.

Voorwaarden :

  • kind(eren) die te Sint-Pieters-Woluwe wonen en gedomicilieerd zijn en waarvan beide ouders werken
  • een samenstelling van het gezin of een fotocopie van het trouwboekje en een uittreksel van de kinderbijslag overhandigen
  • een medisch attest tonen die aan het kind het buitengaan van de woonst, de school of het kinderdagverblijf verbiedt.

Tarieven :

Ze worden bepaald door de barema’s van Kind en Gezin, toegepast in functie van de netto inkomens van het gezin, het aantal kinderen ten laste en/of de zieken en de duur van de bijstand.

O.C.M.W. van Sint-Pieters-Woluwe
Gezinshulp dienst
Doorndal, 25
Tel. 02/778.11.60

In geval van afwezigheid is er een antwoordapparaat 7 dagen op 7 en 24 uren op 24, u kan een bericht laten en de dienst zal met u contact opnemen.

 

Consultatiebureau voor het jonge kind (0-6 jaar)

Villa François Gay
François Gaystraat, 326 – 02/762.36.97
Marie Noelle Godefroid (GSM : 0499 572 847) 
Op afspraak alle dinsdagen van 14u. tot 17u., op donderdag van 13u30 tot 16u30.

Wijkcentrum van Mooi-Bos
Shetlanderdreef,15 – 02/779.97.97
Op afspraak op alle woensdagen van 9u tot 12u en twee donderdagen per maand van 9u tot 12u.
Psychomotoriek activiteiten op afspraak op donderdag van 14u tot 15u

Stoeterijlaan, 100 – 02/779.97.97
Alle woensdagen van 9u.30 tot 11u.30
Een keer per kwartaal op woensdag om 13u.00

Vogelzang
Landschapschilderlaan, 21 A te 1160 Brussel (grens met Sint-Pieters-Woluwe) – 02/672.49.94
Alle tweede en vierde maandag van de maand van 13u.30 tot 15u. en de woensdagen van 9u.45 tot 11u.55

Stokkel (Vriendschapswijk)
Vander Biestlaan, 45 – 02/772.17.45
Alle dinsdagen van 9u.15 tot 11u.15

 

 

Verder gaan in Vroegste kinderjaren