Netheid

Vanaf 1 september 2021 : Harde vuilnisbakken verplicht voor de inzameling van witte zakken

 

Dienst Netheid
02/773.06.12 – openbareruimten@woluwe1150.be 

De dienst Openbare ruimte organiseert in samenwerking met het Gewestelijk Agentschap voor Netheid twee grote schoonmaakcampagnes (lente en herfst) elk jaar om de openbare ruimte weer kraaknet te krijgen.

 

In het algemeen is het verboden te bevuilen :

  • elk voorwerp van openbaar nut ;
  • iedere plek van de openbare weg en elk terrein aan de rand ervan zoals de achteruitbouwzone ;
  • de gaanderijen en doorgangen, gebouwd op privé-grond, maar toegankelijk voor het publiek.

Nodige links :

Algemeen politiereglement

Netheid en dieren in de stad