Harde vuilnisbakken verplicht vanaf 1 september 2021

Onze wijken hebben vaak te maken met kapotte vuilniszakken. Het afval dat zich zo over de openbare ruimte verspreid, vormt een ware plaag voor de bewoners en een bijkomende werklast voor onze teams. Daarom heeft de gemeente besloten om vanaf 1 september 2021 het gebruik van harde vuilnisbakken voor de inzameling van witte zakken te verplichten.

 

Zwarte vaste vuilnisbakken kunnen aan de receptie van het gemeentehuis tegen de kostprijs (15€ voor 80 liter en 10€ voor 50 liter) worden gekocht. Het staat de bewoners ook vrij elders een vaste vuilnisbak te kopen, zolang deze voldoet aan de regels van het Algemeen politiereglement:  max 80 liter, ronde en uitlopende vorm, hoogte van +/-50 cm.

Uiteraard blijft de reglementaire witte zak verplicht en komt deze in de vaste vuilnisbak, die zonder deksel moet worden klaargemaakt voor ophaling door Net Brussel.

 

Uitzonderingen

Sommige uitzonderingen stellen de bewoners vrij van de verplichting een harde vuilnisbak te gebruiken: 

  • Persoon met beperkte mobiliteit;
  • Te kleine accommodatie;
  • Geen voedselafval in de witte zakken (door strenge compostering)
  • Het streven naar nul afval;
  • Geen probleem met vuilniszakken die door dieren op straat opengereten worden

Het formulier voor uitzonderingsaanvragen is beschikbaar hieronder of per telefoon bij de dienst Netheid: 02/773.06.12. Het college zal de ingediende aanvragen onderzoeken.

 

Andere maatregelen tegen opengescheurde zakken

Wij raden u ook aan uw zakken zo dicht mogelijk bij het tijdstip te plaatsen waarop de vrachtwagens van Net Brussel langskomen (d.w.z. ‘s morgens) en niet de avond voordien.

Door (organisch) voedselafval te sorteren door middel van individuele of buurtcompostering of door gebruik te maken van de oranje zakken, zal de hoeveelheid voedselafval in de witte zak afnemen en zal deze minder aantrekkelijk worden voor dieren. De oranje vuilnisbakken zijn gratis verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis.

 

Iedereen is verantwoordelijk voor de netheid van zijn voetpad

Het algemeen politiereglement bepaalt dat de bewoners of eigenaars van een woning verantwoordelijk zijn voor de netheid van het voetpad voor hun woning. Als uw vuilniszak op de openbare weg gescheurd is, bent u verantwoordelijk voor het opruimen van het verspreide afval. Zij die hun voetpad voor hun huis niet schoonhouden, krijgen een administratieve boete.

Met de invoering van deze verordening over het verplichte gebruik van de vaste vuilnisbak wil de gemeente nog krachtiger optreden om de netheid van de wijken te garanderen, in het belang van iedereen.