Neem deel aan schoonmaakacties (Cleanup)  

Wereld- en burgerdag voor Netheid (World Cleanup Day)

Sinds enkele jaren neemt Sint-Pieters-Woluwe deel aan “World Cleanup Day”, een burgerinitiatief om de openbare ruimte schoon te maken dat gelijktijdig in 200 landen wordt georganiseerd. Als groep van vrienden, buren, collega’s of familie komen burgers samen om een paar uur of een hele dag hun wijk, straat of park schoon te maken.  

In 2023 konden we rekenen op de enthousiaste medewerking van de Duurzame Wijken van Stokkel, “Sous les Palmiers d’Éléonore” (in samenwerking met Fedasil) en “Oase van het Centrum”, die we nogmaals bedanken voor hun investering!

Noteer alvast in uw agenda: World Clean Up Day vindt plaats op 20 september 2024!

 

 

Collectieve gerichte afvalinzameling
Organiseer een straatschoonmaak (Cleanup)

Wilt u een gerichte vuilnisophaalactie organiseren in een wijk van de gemeente?

Het collectief schoonmaken van een straat of wijk heeft niet alleen een directe positieve invloed op de netheid, maar is ook een belangrijke manier om mensen bewust te maken!

 

 

Praktisch:

De dienst netheid ondersteunt, in samenwerking met het agentschap Net Brussel, dit soort burgerinitiatieven en helpt u bij de uitvoering ervan.

Geïnteresseerd in deelname aan of organisatie van dit soort actie? U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen!

Opgelet: Het is essentieel om uw organisatie minstens 4 weken vóór de datum van het gewenste evenement te lanceren.

We herinneren u eraan dat sinds 2010 afvalsortering verplicht is in heel Brussel, en schoonmaakacties vormen daarop geen uitzondering.

Uitgeleend materieel:

  • Per persoon wordt één hesje toegewezen
  • Per drie personen wordt één grijpstok toegewezen
  • Per persoon wordt een paar handschoenen toegewezen

 

Aanvraagformulier voor ondersteuning bij het organiseren van mijn schoonmaakactie

"*" indicates required fields

Persoonlijke gegevens

Adres*
Contactpersoon*

Praktische informatie

DD slash MM slash YYYY
Begintijd van de schoonmaakactie*
:
Eindtijd van de schoonmaakactie*
:
Max. file size: 30 MB.

Gewenst materiaal

Hesjes*
Vuilniszakken restafval*
PMD-zakken*
Grijpstokken*
Handschoenen*
Uw contactgegevens worden verzameld om uw verzoek te verwerken.*

 

Bedankt voor uw verzoek om een schoonmaakactie te organiseren!  Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld, afhankelijk van de beschikbaarheid van de uitrusting. Voor de goede organisatie zal de dienst Netheid van Sint-Pieters-Woluwe u later praktische instructies geven.

 

Dit formulier is opgesteld met inachtneming van de in de AVG vervatte regels inzake gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt om contact met u op te nemen in het kader van dit “organisatie van een schoonmaakactie”-project en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Overeenkomstig de “AVG”-wet mag u uw recht op toegang tot uw gegevens, rectificatie, schrapping, verzet, beperking of overdraagbaarheid uitoefenen door contact op te nemen met het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht op onze webpagina “Gegevensbescherming”