Geboorte- en adoptiepremie

Charles Thielemanslaan 93 – Begane grond
Tel. 02/773.07.60 – sociale.zaken@woluwe1150.be

Is uw pasgeboren baby aangekomen? Gefeliciteerd! Vanaf 1 januari 2023* mag een premie worden aangevraagd voor elke nieuwe geboorte of adoptie, vanaf het eerste kind, door ouders die in Sint-Pieters-Woluwe wonen.

De premie bedraagt 50 EUR per kind. Een premie van 100 EUR wordt toegekend wanneer het kind bij de geboorte of adoptie voor 66% of meer lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt is.

 

Hoe kunt u van deze premie genieten?

  • De premie is alleen geldig voor kinderen geboren vanaf 01/01/23.
  • Termijn van 3 maand: Het aanvraagformulier invullen binnen drie maanden na de inschrijving van de geboorte in de bevolkingsregisters van Sint-Pieters-Woluwe.
  • Woonplaats in Sint-Pieters-Woluwe: U moet in Sint-Pieters-Woluwe wonen op het ogenblik van de geboorte of adoptie.
  • Kopie van het aanslagbiljet: Het bewijs leveren dat men aan de personenbelasting onderworpen is, door een kopie te maken van de eerste pagina van het laatste aanslagbiljet van de ouders.
  • In geval van adoptie: De premie wordt toegekend voor de adoptie van een kind jonger dan 12 jaar. Een afschrift van de adoptieakte of een verklaring van de notaris of van de vrederechter waaruit de datum van deze akte blijkt, verstrekken.
  • In geval van handicap: Een medisch attest of een ander document bezorgen waaruit blijkt dat bij de geboorte of adoptie het kind voor 66% of meer lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt is.

Het reglement raadplegen

 
*Het nieuwe reglement betreffende de toekenning van een geboorte- of adoptiepremie treedt in werking vanaf 01/01/2023. Als uw kind vóór 1 januari 2023 is geboren, blijven de oude regels van toepassing tot 31 december 2022, wat overeenkomt met een premie van 60 EUR voor het tweede kind en een premie van 150 EUR voor het derde en de volgende kinderen.

Aanvraagformulier voor een geboorte- of adoptiepremie

"*" indicates required fields

DD slash MM slash YYYY
Max. file size: 25 MB.
Max. file size: 25 MB.
Max. file size: 25 MB.
Dit formulier is opgesteld met inachtneming van de in de AVG vervatte regels inzake gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt in het kader van de geboorte- of adoptiepremie en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Overeenkomstig de “AVG”-wet mag u uw recht op toegang tot uw gegevens, rectificatie, schrapping, verzet, beperking of overdraagbaarheid uitoefenen door contact op te nemen met het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht op onze privacypagina.

 

Als u moeilijkheden ondervindt bij het aanvragen van uw premie, staat de Dienst Sociale Zaken van het Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe klaar om u bij het proces te helpen. Aarzel niet om contact op te nemen met het team op 02 773 05 60 of via sociale.zaken@woluwe1150.be