Geboorte- en adoptiepremie

Charles Thielemanslaan 93 – Begane grond
Tel. 02/773.05.60 – sociale.zaken@woluwe1150.be

Is uw pasgeboren baby aangekomen? Gefeliciteerd! 

Wist u dan een premie mag worden aangevraagd voor elke nieuwe geboorte of adoptie, vanaf het eerste kind, door ouders die in Sint-Pieters-Woluwe wonen? De premie bedraagt 50 EUR per kind. Een premie van 100 EUR wordt toegekend wanneer het kind bij de geboorte of adoptie voor 66% of meer lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt is.

Vanaf 1 januari 2024* hebt u meer tijd om uw aanvraag in te dienen: de termijn wordt verlengd van 3 naar 6 maanden na de geboorte of adoptie.

 

Hoe kunt u van deze premie genieten?

  • Termijn van 6 maand: Het aanvraagformulier invullen binnen zes maanden na de geboorte of adoptie in en voeg de geboorteakte bij.
  • Woonplaats in Sint-Pieters-Woluwe: U moet in Sint-Pieters-Woluwe wonen op het ogenblik van de geboorte of adoptie.
  • Kopie van het aanslagbiljet: Het bewijs leveren dat men aan de personenbelasting onderworpen is, door een kopie te maken van de eerste pagina van het laatste aanslagbiljet van de ouders.
  • In geval van adoptie: De premie wordt toegekend voor de adoptie van een kind jonger dan 12 jaar. Een afschrift van de adoptieakte of een verklaring van de notaris of van de vrederechter waaruit de datum van deze akte blijkt, verstrekken.
  • In geval van handicap: Een medisch attest of een ander document bezorgen waaruit blijkt dat bij de geboorte of adoptie het kind voor 66% of meer lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt is.

Het reglement raadplegen

 
*Het nieuwe reglement betreffende de toekenning van een geboorte- of adoptiepremie treedt in werking vanaf 01/01/2024. Als uw kind vóór 1 januari 2024, is geboren, blijft het vorige reglement van toepassing tot 31 december 2023, d.w.z. 3 maanden na de geboorte.

 

Aanvraagformulier voor een geboorte- of adoptiepremie

"*" indicates required fields

DD slash MM slash YYYY
Max. file size: 25 MB.
Max. file size: 25 MB.
Max. file size: 25 MB.
Dit formulier is opgesteld met inachtneming van de in de AVG vervatte regels inzake gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt in het kader van de geboorte- of adoptiepremie en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Overeenkomstig de “AVG”-wet mag u uw recht op toegang tot uw gegevens, rectificatie, schrapping, verzet, beperking of overdraagbaarheid uitoefenen door contact op te nemen met het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht op onze privacypagina.

 

Als u moeilijkheden ondervindt bij het aanvragen van uw premie, staat de Dienst Sociale Zaken van het Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe klaar om u bij het proces te helpen. Aarzel niet om contact op te nemen met het team op 02 773 05 60 of via sociale.zaken@woluwe1150.be