Geboorte- en adoptiepremie

Dienst Sociale Zaken
Tel. 02/773.07.48

 

Vanaf het tweede kind zal een geboorte- of adoptiepremie toegekend worden aan de moeder, op voorwaarde dat zij op het ogenblik van de geboorte minstens 6 maanden is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente, en minstens één lid van het huishouden bijdrage levert via inkomstenbelasting.

De premie bedraagt €60,00 voor het tweede kind en 150,00 € voor het derde en de volgenden.

De moeder wordt binnen de maand na de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister ingelicht over de premiemogelijkheid.