Mantelzorgers: maak aanspraak op de gemeentelijke premie

De dienst sociale zaken van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe kent een hernieuwbare jaarlijkse premie van 100 EUR toe aan mantelzorgers in de gemeente.

Om te genieten van deze premie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Meerderjarig zijn en gedomicilieerd zijn op het gemeentelijk grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe.
  • Een duplicaat van het federaal erkenningsattest van het statuut van mantelzorger, dat van het lopende jaar dateert, bezorgen.
  • Het onderstaande aanvraagformulier invullen vóór 30 november van het lopende jaar.

Raadpleeg het reglement

 Als u vragen of verzoeken hebt op dit gebied, kunt u contact opnemen met onze referentiepersoon “Mantelzorgers” van de dienst Sociale Zaken op 02 773 05 65 of via sociale.zaken@woluwe1150.be

Premie voor mantelzorgers - aanvraagformulier

  • DD slash MM slash YYYY
  • Max. file size: 30 MB.
    Gelieve het bewijs van uw ziekenfonds dat u officieel erkend bent als mantelzorger (attest met een datum in het lopende jaar) bij te voegen.

 

Dit formulier is opgesteld met inachtneming van de in de AVG vervatte regels inzake gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt in het kader van de premie voor mantelzorgers en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Overeenkomstig de “AVG”-wet mag u uw recht op toegang tot uw gegevens, rectificatie, schrapping, verzet, beperking of overdraagbaarheid uitoefenen door contact op te nemen met het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht op onze privacypagina op Bescherming van privégegevens.