Premie voor mantelzorgers

De dienst Sociale Zaken van het gemeentebestuur kent jaarlijks een (hernieuwbare) premie van 100 euro toe (binnen de grenzen van de beschikbare middelen) ten voordele van de mantelzorgers die genieten van de federale erkenning van het statuut van mantelzorger en die gedomicilieerd zijn in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe.

Om te genieten van deze premie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Meerderjarig zijn en verplicht gedomicilieerd zijn op het gemeentelijk grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe;
  • Een duplicaat van uw federaal erkenningsattest (algemeen of dat recht geeft aan sociale rechten) van het statuut van mantelzorger bezorgen. Het erkenningsattest moet in het lopende jaar gedateerd zijn;
  • Het aanvraagformulier invullen (zie hieronder) en het erkenningscertificaat sturen naar de dienst Sociale Zaken van de gemeente.

Premie voor mantelzorgers - aanvraagformulier

  • DD slash MM slash YYYY
  • Gericht op uw behoeften en de manier waarop de premie zal worden besteed
  • Max. file size: 25 MB.
    Bewijs van uw ziekenfonds dat u officieel erkend bent als mantelzorger (attest met een datum in het lopende jaar).