Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

(OCMW) – Bezoek onze website!
Shetlanderdreef 15
Tel. 02/773.59.00

Om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en dus het recht op maatschappelijke dienstverlening te verzekeren, werd in elke gemeente van België een Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Welzijn (OCMW) opgericht. Het voorzitterschap van het OCMW Sint-Pieters-Woluwe wordt verzekerd door de heer P. Van Cranem.