Personen met een handicap

Dienst Sociale Zaken – Charles Thielemanslaan 93 – Begane grond
Tel. 02/773.05.60 – affaires.sociales@woluwe1150.be

De dienst Sociale Zaken is een eerstelijnsdienst die u ontvangt, informeert en begeleidt bij al uw sociale aangelegenheden, in het bijzonder met betrekking tot handicap.

 

 • Erkenning van de handicap, uitkeringen en parkeerkaart voor personen met een handicap:

Aanvragen tot erkenning van de handicap, uitkeringen en parkeerkaart worden behandeld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, Directie Personen met een handicap. U kunt uw aanvraag zelf indienen op www.handicap.belgium.be. Papieren formulieren zijn niet langer beschikbaar. Aarzel niet om de verklarende video te raadplegen om uw aanvraag in te dienen.

De dienst Sociale Zaken van het Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe staat u bij met de te volgen procedures om;

 • een erkenning van de handicap te bekomen
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming/integratietoeslag (IVT/IT) te bekomen
 • een uitkering voor ouderen (THAB) te bekomen
 • een parkeerkaart voor mensen met een handicap te bekomen

U kunt contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor het indienen van uw aanvraag op ons kantoor.

 

 • Parkeerplaats voor personen met een handicap

U kunt vragen om een parkeerplaats voor personen met een handicap vóór uw woning te plaatsen. Er zal een wegenonderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of de parkeerplaats al dan niet haalbaar is.
Stuur hiervoor een e-mail naar openbareruimten@woluwe1150.be met de volgende documenten:

 • Een brief met uw verzoek en de exacte locatie van de gewenste parkeerplaats
 • Een recto-versokopie van de parkeerkaart voor personen met een handicap
 • Een fotokopie van het algemeen attest ter erkenning van een handicap

 

 • Terugbetaling van de vervoerskosten met een taxi

Het gemeentebestuur komt tussen a rato van 225 EUR/jaar in de taxikosten voor mensen die door de FOD Sociale Zekerheid als gehandicapt worden erkend (verlies van autonomie van 7 punten), voor zover ze geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De oorsprong van de handicap moet worden vastgesteld vóór de wettelijke pensioenleeftijd.
Zie reglement

 

 • Tussenkomst in het abonnement voor kabeltelevisie

Het gemeentebestuur komt tussen a rato van 25 EUR/jaar in het abonnement voor kabeltelevisie voor mensen die erkend zijn als meer dan 66% gehandicapt (verlies van autonomie van 7 punten) en voor mensen die erkend zijn als BVT (ex WIGW) door de mutualiteit. 

Zie reglement