Adviesraad voor personen met een handicap

Lancering van de projectoproep 2024

Zoals elk jaar organiseert de Adviesraad voor personen met een handicap van Sint-Pieters-Woluwe een projectoproep voor verenigingen die projecten ontwikkelen ten gunste van Woluwenaars met een handicap.

Er is een enveloppe van 4.500 EUR beschikbaar om hen te helpen een project uit te voeren. De subsidie mag in zijn geheel worden toegekend aan een vzw of mag worden verdeeld over verschillende verenigingen.

Vzw’s die een project willen indienen, moeten hun kandidaatstellingsformulier uiterlijk op 15/05/2024 per e-mail sturen naar affaires.sociales@woluwe1150.be. Na deze termijn wordt het project als onontvankelijk beschouwd.

De toewijzing van de subsidie zal worden goedgekeurd door de leden van de Adviesraad voor personen met een handicap tijdens de volgende plenaire vergadering, die zal worden gehouden op maandag 27 mei 2024. Alle inschrijvers krijgen vervolgens bericht of de subsidie al dan niet is toegekend.

Als de subsidie wordt toegekend, is het belangrijk om aan te geven dat deze pas wordt uitbetaald na voltooiing van het project en na overlegging van bewijsstukken (activiteiten- en financiële verslagen, facturen, betalingsbewijzen). Verenigingen moeten daarom uitgaven uit eigen middelen kunnen voorschieten.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst Sociale Zaken: 02/773.05.65 – affaires.sociales@woluwe1150.be

 

Presentatie van de Adviesraad voor personen met een handicap

De Adviesraad voor personen met een handicap, afgekort “CCPSH” (in het Frans), werd in 2002 opgericht binnen de gemeente Sint-Pieters-Woluwe.
Het is zijn missie om het dagelijkse welzijn en de integratie van mensen met een handicap op het gemeentelijke grondgebied te verbeteren.

Om dit te doen, brengt het verenigingen, mensen met fysieke, motorische, mentale of zintuiglijke handicaps en/of hun vertegenwoordigers samen, evenals mensen die zich bewust zijn van de oorzaak.

Meerdere keren per jaar delen de leden van de “CCPSH” tijdens vergaderingen hun wensen, zorgen en getuigenissen met het oog op het verbeteren van de ondersteuning, toegankelijkheid, integratie en erkenning van mensen met een handicap en het vergroten van het bewustzijn over deze kwestie in de publieke sector en bij het grote publiek.

Wilt u lid worden van de “CCPSH” van Sint-Pieters-Woluwe?

Het enige wat u hoeft te doen is de volgende informatie per e-mail naar de dienst Sociale Zaken van de gemeente te sturen: sociale.zaken@woluwe1150.be:

  • Uw volledige naam of de naam van uw vereniging of de vereniging die u vertegenwoordigt,
  • Een korte uitleg waarom u lid wilt worden van de “CCPSH”,
  • Uw telefoonnummer en e-mailadres,
  • Uw toestemming om de gemeente in staat te stellen uw persoonlijke gegevens te beheren (AVG-verplichting).

Meer informatie nodig?

Neem in dat geval contact op met de dienst Sociale Zaken op 02/773.05.60.

Alvast bedankt voor uw betrokkenheid.

Verder gaan in Personen met een handicap