Osiris

Balie Osiris
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Mobiliteit – Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen
Vooruitgangsstraat 80 – b1 – 1035 Brussel
02/204.24.96 – guichetosirisloket@sprb.brussels