Parkeerplaats (reservatie)

Dienst Openbare Ruimte en Mobiliteit

 

SIGNALISATIE (verkeersborden, containers en werfvergunningen)

Charles Thielemanlaan 93, 1150 Brussel
3de verdieping
Tel.: 02/773 07 80
E-mail : parkeren@woluwe1150.be

 

Openingsuren : enkel beschikbaar via telefoon of per e-mail

 

Belangrijk bericht !

Een verhuis of werkzaamheden die plaatsvinden op gewestwegen moeten vooraf onderworpen worden aan de goedkeuring van het gewest. Het dossier kan door de gemeente slechts worden behandeld op vertoon van de door het gewest afgeleverde vergunning.

https://opendata.bruxelles.be/explore/dataset/voiries-regionales/table/

 

Om PARKEERVERBODSBORDEN te verkrijgen:

 • Particulieren of ondernemers worden verzocht om zich te wenden tot de Dienst Openbare Ruimte – Mobiliteit tijdens de openingsuren.
 • De gemeente verhuurt uitsluitend E1-verbodsborden “verboden te parkeren” (2 borden = parkeerverbod over een lengte van 20 m) aan de prijs van 55.00 EUR  voor de eerste dag en 5.00 EUR per bijkomende dag of bord.
 • De aanvraag moet ten laatste 5 werkdagen op voorhand worden ingediend!

Om een WERFVERGUNNING te verkrijgen:

 • Nutsbedrijven en ondernemingen die actief zijn in Sint-Pieters-Woluwe worden verzocht zich tijdens de openingsuren aan te bieden of hun aanvraag online te verrichten via Osiris.
 • Elke aanvraag moet vergezeld zijn van een signalisatieplan.
 • Bezetting van het voetpad per dag of deel van een dag: 0,60 EUR per m²
 • Bezetting van de rijweg en/of de parkeerzone per dag of deel van een dag: 1,10 EUR per m².
 • De aanvraag moet ten laatste 2 weken op voorhand worden ingediend!

Om een vergunning te verkrijgen voor het plaatsen van een CONTAINER:

 • Particulieren of ondernemers worden verzocht om zich te wenden tot de Dienst Openbare Ruimte – Mobiliteit tijdens de openingsuren.
 • Gewone container: 20,00 EUR per dag en per container.
 • Container met lozingstoestel: 40 EUR per dag.
 • De gemeente beschikt niet over containers die verhuurd kunnen worden.
 • De aanvraag moet ten laatste 1 week op voorhand worden ingediend!