Algemene organisatie van het personeel

Algemene organisatie

De functies zijn verdeeld per niveau volgens de hiërarchische principes:

  • Niveau A: functie toegankelijk door werving van diploma’s van het hoger onderwijs (lange type); vb. licentiaat (master), geaggregeerd (volledig bevoegd voor middelbaar en hoger onderwijs), dokter, ingenieur, architect, …
  • Niveau B: functie toegankelijk door werving van diploma’s van het hoger onderwijs (korte type) en aan de houders van een kandidaatsdiploma (bachelor) afgeleverd door een universiteit of een instelling van hoger onderwijs.
  • Niveau C: functie toegankelijk door werving aan de titularissen van een diploma van hoger secundair onderwijs.
  • Niveau D: functie toegankelijk door werving aan de titularissen van een diploma van hoger secundair onderwijs of een certificaat dat het slagen van de tweede graad van het secundair onderwijs bevestigt.
  • Niveau E: er wordt geen graad van diploma vermeld.

Organigram van het Gemeentebestuur

 

Aanwervingen bij het Gemeentebestuur

Spontane sollicitaties kunnen alleen online worden ingediend. Dit door middel van een brief vergezeld door een curriculum vitae.

Bij ontvangst van uw kandidatuur zal deze in een wervingsreserve opgeslagen worden. Ingeval er een vacante post overeenstemt met uw profiel zal u uitgenodigd worden om deel te nemen aan een gesprek.

 

Taalvereisten

Te Sint-Pieters-Woluwe, gemeente gelegen in het Brussels Gewest, is de tweetaligheid een vereiste om een vaste betrekking in het administratief of technisch kader te bezetten. Selor organiseert doorlopend taaltesten. De taaltesten hebben een artikelnummer als naam. Afhankelijk van uw graad, kiest u uw taaltest.

Wenst u zich in te schrijven voor een taaltest? Dit kan online.

Selor, Selectiebureau van het Federale Overheid

Boulevard Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles. Tél. = 02/740.74.74

 

Stage voor studenten

Het gemeentebestuur verwelkomt jaarlijks studenten om stage te lopen in het kader van hun studies. De studenten worden in verschillende diensten van het gemeentebestuur geplaatst, zodat ze de mogelijkheid krijgen de aangeleerde theorie om te zetten in praktijk.

Alle aanvragen m.b.t het lopen van een stage moeten gebeuren bij de Personeelsdienst (personeel@woluwe1150.irisnet.be).