Advertenties – Aanwervingen

Vacatures :

Toezichter – Gemeentelijke basisschool Stokkel

Projectcontroleur Wegennet - Openbare Ruimte (M/V/X)
Medewerker voor de contacten met de burgers (openbare ruimtedienst)
Dossierbeheerder voor het departement Onderwijs: Dienst Onderwijs
Dossier- en projectbeheerder Animaties (COD Halftijds)
Bestuurssecretaris bij de dienst Cultuur/Erfgoed (Vervangingscontract)
Verantwoordelijke van de dienst Familie, Jeugd, Senioren, Gezondheid en Sociale dienst
Projectbeheerder voor de dienst “Familie, Jeugd, Senioren, Gezondheid en Sociale dienst”

Spontane sollicitatie (klik hier)

Als gemeente met meer dan 41.000 inwoners gaat ze talrijke uitdagingen aan die typisch zijn voor onze tijd en verstedelijkte gebieden.

Deze uitdagingen zijn evenveel drijfveren die er ons alle dagen toe aanzetten om te innoveren en dit in de vele domeinen zoals de diensten aan de burger, de netheid, de scholen, administratieve handelingen, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimten, sport, voetpaden en wegen, openbare verlichting.

Ons gemeentebestuur ontwikkelt zich als een modern bestuur.

De burger speelt hierbij een centrale rol, hij is de basis van onze bestaansreden.

Het welzijn van onze medewerkers staat in het middelpunt van onze bezorgdheden en wij bieden:

  • gevarieerde beroepen met verrijkende uitdagingen.
  • de vormingen en de ondersteuning die U nodig heeft.
  • de interne communicatie (intranet, Workplace, gebeurtenissen) voor de bevordering ploeggeest.
  • Een aangename werkomgeving, flexibel uurrooster en vele verlofdagen die een perfect evenwicht tussen professioneel en privéleven bevorderen.
  • Ontwikkelingsmogelijkheden dankzij beoordelingsgesprekken en een actieve interne mobiliteit

Wij stellen U voor een bestuur dat in volle beweging is te vervoegen. Dit bestuur beschikt over de wil om in de tijd te evolueren en zich aan de wensen van de burger en zijn medewerkers aan te passen

Om dit alles tot een goed einde te brengen zoeken wij regelmatig competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers.

Indien U onze zin voor dienstverlening en algemeen belang deelt,

vervoeg ons dan!

http://jobs.woluwe1150.be/nl/index.aspx

Contact: personeel@woluwe1150.be

Het gemeentebestuur verbindt er zich toe de maatregelen ter bestrijding van discriminatie te eerbiedigen en een politiek van diversiteit te bevorderen (lid www.diversicom.be)