Huisvestingsdienst

Charles Thielemanslaan 93, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
02/773.05.78 – logement@woluwe1150.be
Openingsuren: dinsdag en donderdag van 9u-12u of op afspraak

 

De huisvestingsdienst maakt deel uit van de Juridische Dienst. Deze staat in voor het administratief beheer van de huisvesting in gemeentelijke eigendommen. In dit kader stelt de gemeente twee soorten van huisvesting ter beschikking: huren aan een gemodereerde huurprijs of huisvesting voor gemiddeld inkomen.

Het reglement voor huisvesting bepaalt de procedure, de inschrijvingsvoorwaarden en de toekenningsvoorwaarden voor deze modaliteiten.

 

De huisvestingsaanvragen worden ingediend d.m.v. een formulier huur/bezetting gemeentelijke huisvesting. Hierbij moeten steeds alle bijlagen worden gevoegd die worden voorgeschreven door het reglement.

Online aanvraagformulier huur woning van de gemeente (irisbox)

Formulier huur/bezetting gemeentelijke huisvesting (PDF)

De aanvraag wordt ofwel persoonlijk neergelegd op de dienst Huisvesting, ofwel aangetekend verstuurd naar de gemeente Sint-Pieters-Woluwe:

Huisvestingsdienst, gemeentebestuur
Charles Thielemanslaan 93
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Opgelet: aanvragen per mail worden niet behandeld.

Belangrijk om te weten:

  • Het behoud van de aanvraag moet jaarlijks worden bevestigd (tussen 1 en 31 januari). Zo niet, wordt de aanvraag van de kandidatenlijst geschrapt.
  • Elke verandering van gezinssamenstelling, adres of andere relevante informatie moet steeds onverwijld aan de gemeente worden meegedeeld (max. 1 maand). Zo niet, wordt de aanvraag van de kandidatenlijst geschrapt. Er is dus een wachtlijst opgesteld. De aanvragen worden zo snel mogelijk behandeld wanneer een plaats vrijkomt.