Verkiezingen 2024

De federale, regionale en Europese verkiezingen vinden plaats op zondag 9 juni 2024.

De gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen vinden plaats op zondag 13 oktober 2024.

Informatie over deze verkiezingen zal geleidelijk aan aan deze pagina worden toegevoegd.

 

Europese verkiezingen op 09/06/24: registratie voor Europese burgers

Op zondag 9 juni 2024 worden de leden van het Europees Parlement gekozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie. U kunt zich inschrijven als kiezer vanaf 16 jaar (op 9 juni). Als u dat doet, stemt u voor kandidaten op Belgische lijsten en kunt u niet deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in uw land van herkomst.

Hoe kunt u stemmen?

U moet zich inschrijven op de kiezerslijst door een inschrijvingsformulier in te vullen. U kunt zich inschrijven vanaf 14 jaar, maar u kunt pas stemmen vanaf 16 jaar:

Meer informatie: https://europeanelections.belgium.be en https://elections.fgov.be/

 

Gemeenteraadsverkiezingen op 13/10/24: registratie voor buitenlandse kiezers

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op zondag 13 oktober 2024.

Buitenlandse burgers (Europese en niet-Europese) die in België wonen en 18 jaar oud zijn, kunnen in bepaalde gevallen ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Hoe kunnen ze dat doen?

U moet zich inschrijven op de kiezerslijst door een inschrijvingsformulier in te vullen (uiterlijk op 31/07/24):

Meer informatie (stemvoorwaarden, gedetailleerde procedure, enz.) op https://elections.fgov.be/

 

Nuttige links

Hoe inschrijven ?

Stemming per volmacht