Bescherming van het privéleven

Het Gemeentebestuur Sint-Pieters-Woluwe eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

De persoonlijke gegevens die ons doorgegeven worden in het kader van de aanvraag van informatie of het bestellen van documenten, wordt door het gemeentebestuur gecontroleerd. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en u een optimale service te verlenen. Deze informatie wordt niet gebruikt om u te herkennen bij een bezoek aan onze website. De informatie wordt uitsluitend gebruikt door het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe en wordt niet aan derden doorgegeven of verkocht.