BE-Alert informeert u bij noodgevallen

Onze gemeente heeft zich ingeschreven op het noodcommunicatieplatform BE-Alert.

Dit is een noodsysteem dankzij hetwelk de autoriteiten de bevolking een bericht kan toesturen bij noodsituaties (gaslek, brand, enz.), via directe communicatiekanalen. De autoriteiten, of het nu gaat om de burgemeester, de gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken, kunnen op hun beurt, als ze dit nodig achten, de bevolking waarschuwen met een telefoontje, sms of e-mail. Zo krijgen ingeschreven personen snel de informatie die ze nodig hebben voor hun veiligheid (bv.: sluit ramen en deuren in geval van brand) en blijven ze over de situatie geïnformeerd.

Ga naar http://be-alert.be/ om u in te schrijven en om de berichten te ontvangen.