Bierfestival op 15/09 : inschrijving is nu open

Het Bierfestival, georganiseerd door de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, wordt op zondag 15 september 2024 opnieuw gehouden op het Meiersplein in Sint-Pieters-Woluwe. Inschrijving is nu open voor de brouwers. 

Om deel te nemen,

  • Kandidaatstelling: vul het bijgevoegde inschrijfformulier in en stuur het vóór 1 augustus 2024
  • De kandidaturen worden geanalyseerd en de bevestiging wordt uiterlijk op 15 augustus verstuurd.

 

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemer verklaart dat hij/zij in orde is met alle wettelijke verplichtingen en normen met betrekking tot zijn/haar activiteit. Hij verklaart tevens te beschikken over alle toelatingen en attesten die vereist zijn op het gebied van werkgelegenheid, veiligheid, voedselveiligheid, toegang tot het beroep en verzekeringen die nodig zijn voor de uitoefening van de activiteit, in het bijzonder de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en aansluiting bij het FAVV. In geval van schade veroorzaakt aan een bezoeker of een derde partij, neemt de exposant de volledige verantwoordelijkheid op zich. In een dergelijk geval ziet de deelnemer in elk geval af van elk verhaal tegen de organisator.

Deelnemers brouwen hun eigen bier of maken hun eigen recept.

In geen geval kan de deelnemer aanspraak maken op enige financiële compensatie, schadeloosstelling of vergoeding:
In geval van uitsluiting van deelnemers die niet voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden

– Indien onvoorziene weersomstandigheden of politieke, economische of veiligheidsevenementen, of in geval van overmacht, het houden van het evenement verhinderen of hinderen.
– Indien de deelnemer minstens vijftien dagen vóór het evenement niet schriftelijk te kennen heeft gegeven zijn inschrijving te willen annuleren en bij de opening van het Festival zijn standplaats niet heeft ingenomen.

 

De Organisator is verantwoordelijk voor de toewijzing van de standplaats aan de exposant, ter plaatse, op de dag van het evenement en behoudt zich het recht voor om elke standplaats te verplaatsen indien nodig.

De geselecteerde kandidaat verbindt zich ertoe om te komen vanaf de opening (op de geplande montage-uren) en te blijven tot de sluiting van het festival.

 De toegang tot het festival is gratis voor het publiek en de brouwers. De organisator levert de glazen met een capaciteit van 16 cl (proefglas met een borg van 2€).  De deelnemer gaat ermee akkoord de glazen te reinigen vooraleer hij zijn bieren serveert. De organisator verkoopt tokens ter waarde van 2 euro, gelijk aan de verkoopprijs van de door de brouwers verkochte bieren. Een centrale kassa wordt beheerd door de organisator voor de verkoop van de tokens en het uitlenen van glazen.  Aan het einde van het evenement gaat de organisator over tot het tellen van de tokens. 80% van de verkoop gaat naar de brouwers (dit word niet de dag zelf uitbetaalt) de andere 20% is voor de organisator.

De organisator mag een financiële compensatie van 80 EUR eisen in geval van annulering indien de deelnemer minstens vijftien dagen vóór het evenement niet schriftelijk te kennen heeft gegeven zijn inschrijving te willen annuleren en bij de opening van het Festival zijn standplaats niet heeft ingenomen.

De toegang tot elektriciteit is gratis (de deelnemer moet over voldoende verlengsnoeren beschikken).

Er is ook een waterpunt aanwezig (de deelnemer moet over containers beschikken).

We willen je eraan herinneren dat het bierfestival wordt georganiseerd door een lokale overheid, die zich moet houden aan de regels voor afvalbeheer voor de overgang naar een circulaire economie.

Indien mogelijk is het beter om bieren in flessen met statiegeld te verkopen. Meer informatie hier

 

Inschrijving - Bierfestival 2024

  • RESERVERING VAN UITRUSTING

    Er is geen bruikleen van brouwersmaterieel gepland (tapinstallatie, glasspoeler, koelkast...) Tafels en stoelen zijn verkrijgbaar bij de organiserende gemeente voor het publiek en voor deelnemers die daarom vragen. De kandidaat die dat wenst, kan de lay-out met zijn eigen "statafels" afmaken.
  • Wij herinneren u eraan uw eigen verlengsnoeren en verlichtingssysteem mee te brengen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Noëlie Jacqmin op 02 773 07 98 of via njacqmin@woluwe1150.be