Enquête van Statbel meet inkomens en levensomstandigheden

Verschillende huishoudens in onze gemeente zijn geselecteerd om deel te nemen aan de enquête over inkomen en levensomstandigheden. Interviewers van Statbel, het Belgische bureau voor de statistiek, komen binnenkort om deze huishoudens te ondervragen.

Deze enquête helpt om een objectief beeld te krijgen van de levensomstandigheden van alle inwoners van het land. Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen problemen worden geïdentificeerd en programma’s worden opgezet om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden.

De huishoudens die geselecteerd zijn uit het Rijksregister ontvangen een brief van Statbel met de contactgegevens van de toegewezen interviewer. De interviewer zal contact opnemen met het huishouden om een datum voor het interview af te spreken.

De resultaten van de enquête, die volledig anoniem zijn, geven een overzicht van de levensomstandigheden van de bevolking en bestrijken onder meer de domeinen huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid en inkomen. Statbel gebruikt deze gegevens om statistieken op te stellen op nationaal, regionaal en provinciaal niveau.

 

Wie vragen heeft, kan contact opnemen met Statbel:

SILC@economie.fgov.be
https://statbel.fgov.be/nl/silc
Tel.: 0800 120 33