Spoorzoekers : expo van Sam Vanoverschelde over het koloniale verleden van de gemeente

Sam Vanoverschelde is een beeldend kunstenaar die voor zijn foto’s, video’s en performances graag vertrekt vanuit erfgoed; hij opent archieven en verbeeldt de vergeten of ongehoorde verhalen die eruit komen. Voor de expo in W:HALLL en GC Kontakt maakt hij een cartografie van de relicten van het koloniaal verleden in de gemeente. Verwacht je aan […]

L’art de rien

De collectieve tentoonstelling L’art de rien brengt hoofdzakelijk Brusselse kunstenaars en kunstenaressen samen die allen de gave bezitten van het kleinste gebaar en die een voorkeur hebben voor armoedig materiaal: ze hergebruiken of vervormen materiaal voor esthetische en poëtische doeleinden of geven een nieuw leven aan gewone gebruiksvoorwerpen die na gebruik doorgaans worden afgevoerd in […]