Hernieuwing identiteitskaarten – Dienstverlening aan huis

Sinds verscheidene jaren organiseert het gemeentebestuur een dienstverlening aan huis voor het nemen van foto’s en handtekeningen voor de identiteitskaarten.

Wij herinneren er u aan dat er slechts 2 personen bevoegd zijn om bij u te komen en dit uitsluitend op afspraak !

Het gaat om Dhr Benjamin Duplouy (02/773.07.48) en Mevr. Marie-Jeanne De Wals (02/773.05.43).

Er moet ten allen tijde een medisch getuigschrift voorgelegd worden aan de gemeentebeambte.

Wees dus op uw hoede indien er zich mensen aandienen zonder voorafgaandelijke afspraak met de dienst identiteitskaarten.