Algemeen organigram van het bestuur

 

Organigram (PDF)

Bovenaan het organisgram bevindt zich de Gemeenteraad gevolgd door het College.

De Gemeentesecretaris , de Ontvanger en de Burgemeester zijn rechtstreeks afhankelijk van het College.

De Gemeentesecretaris overkoepeld de verschillende afdelingen van het Gemeentebestuur, zoals :

  • De Algemene zaken bestaande uit het Gemeentesecretariaat, de dienst Informatica, de dienst Human ressources, het OCMW en de dienst Eigendommen, Huisvesting, Verzekeringen en Geschillen.
  • De burgerszaken, met andere woorden de Bevolking en de Burgerlijke Stand.
  • Onder Onderwijs, Familie en Vormingen verstaan we het Onderwijs, de Kribben en de Tewerkstelling.
  • Ontspanning waarvan de dienst Cultuur, Cultureel centrum, Sport, Jeugd, de Middenstand en Derde leeftijd deelt uit maakt.
  • De Openbare werken, Stedenbouw en de Cartografie die de diensten Milieu en Mobiliteit op zich nemen.

De dienst financiën is afhankelijk van de Gemeentesecretaris alsook van de Ontvanger. Deze leidt eveneens de dienst Ontvangerij.

De Burgemeester is verantwoordelijk voor zijn Kabinet en de dienst IDPB (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk).

Naast de instanties van de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe bestaat er eveneens een Politiezone, “Politiezone 5343 Montgomery” genaamd.

Deze Politiezone bestaat uit een Politieraad en Politiecollege, College waarvan de Burgemeester deel uitmaakt.

 

 


 

Verder gaan in Gemeentesecretariaat