Nationale gezondheidsenquête 2023-2024 : Zoektocht naar interviewers

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, organiseert in 2023 en 2024 voor de 7de keer de nationale gezondheidsenquête. Dit gebeurt in samenwerking met Statbel, het Belgische statistiekbureau, dat steeds op zoek is naar goede interviewers.

De nationale gezondheidsenquête gaat over gezondheid, levensstijl en gebruik van gezondheidszorg. Beleidsmakers gebruiken de resultaten van dit grootschalig epidemiologisch onderzoek om het gezondheidsbeleid te verbeteren. Grondige en correcte dataverzameling ligt aan de basis van een succesvol onderzoek. Daar kan jij een rol in spelen! 

  • Als interviewer motiveer je geselecteerde huishoudens om deel te nemen aan de enquête.
  • Je neemt contact op door langs te gaan bij personen thuis. Daar probeer je een afspraak te maken voor het interview op een tijdstip dat alle huishoudleden aanwezig kunnen zijn. Als je de enquête afneemt, stel je vragen op basis van vooraf opgestelde vragenlijsten. De antwoorden worden met behulp van een laptop geregistreerd.
  • Per enquête die je afneemt, ontvang je een forfaitair bedrag.
  • Als interviewer ga je een engagement aan om een 50-tal personen te bevragen, verspreid over 2023 en 2024.
  • Heb je hier nog geen ervaring mee? Geen probleem. Een training en ondersteuning wordt voorzien.
  • Je wordt altijd in je eigen regio ingezet op momenten die jou uitkomen.

Heb je interesse in deze bijverdienste? Vul de korte vragenlijst in om te zien of je in aanmerking komt.