Projectoproep Cultuur1150

Al even een plan voor de buurt in je schuif liggen? Maar heb je nog net dat duwtje nodig?
Of bedenk je graag een project voor Sint-Pieters-Woluwe?
Dan is deze projectoproep iets voor jou!

 

CONTEXT

De projectoproep wordt gelanceerd binnen het lokaal cultuurbeleidsplan van de gemeente SPW.
Daarin werken de partners rond 3 grote doelstellingen voor de periode 2020 – 2025.

 1. Solidariteit,  2. Rust , 3. Het Nederlands in een meertalige omgeving.  

Aanknopingspunten met deze doelstellingen worden als een meerwaarde beschouwd. Verder worden nog een aantal bijkomende criteria geformuleerd.

Deze oproep is mogelijk gemaakt dankzij de opbrengsten van de ontbonden vzw Kunst en Cultuur. Het budget werd aan vzw Kontakt geschonken met deze projectoproep als doeleinde.

 

CONCREET

Wie?

Iedereen die een link met de gemeente heeft, kan deelnemen aan deze projectoproep. Je kan reageren als individu, collectief, organisatie, vereniging.

Wat? 
Binnen deze projectoproep vallen alle mogelijke artistieke en sociaal – culturele vormen en uitingen.

Waar? 
De ingediende projecten vinden plaats op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe.

Hoeveel? 
Een project ontvangt minimum 250 EUR en maximaal 2000 EUR.

Hoe?

Aanvragen moeten gebeuren via dit formulier of onderstaande QR-code. Daarin kan je je project uitleggen en omschrijven hoe het aan de doelstellingen beantwoordt.

 

DOELSTELLINGEN WAARAAN HET PROJECT MOET VOLDOEN
 

 • Het project is maatschappelijk relevant – waarin het project inspeelt op de actualiteit en maatschappelijke tendensen verwerkt en/of in vraag stelt;
 • Het project is laagdrempelig en interessant voor een breed en divers publiek.
 • Het project is duurzaam: het draagt bij tot een duurzame impact in SPW.

 

SELECTIECRITERIA

Elke aanvraag dient online ingediend te worden uiterlijk op 31 maart. De dossiers zullen geanalyseerd worden op basis van de volgende selectiecriteria:

 • het project speelt in op één of meerdere van de hierboven omschreven doelstellingen;
 • de mate waarin het project de filosofie en visie van het lokaal cultuurbeleidsplan begrijpt en weerspiegelt;
 • de mate waarin je verrassende samenwerkingen aangaat.

Dossiers die niet in aanmerking komen:

 • dossiers die niet ingevuld worden via het gevraagde format (zie hieronder);
 • onvolledige dossiers;
 • dossiers met een onvolledig of onrealistisch budget.

Het toegekende bedrag zal in één schijf uitbetaald worden. Het project mag financiële ondersteuning van andere overheden aanvragen en ontvangen. Gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden in uw aanvraag (welke overheid/ instantie, bedrag).

Je project start tussen mei 2024 en januari 2025.

 

TIMING

 • 15 januari ‘24: Oproep wordt verspreid
 • 29 februari ‘24: Deadline voor het indienen van projecten
 • 18 maart ‘24:  De jury neemt een beslissing en communiceert naar de projectdragers

Voor meer informatie: neem gerust contact op met de cultuurbeleidscoördinator: cvandendriessche@woluwe1150.be