Verkiezingen op 9 juni 2024: info oproepingsbrief

Op zondag 9 juni gaan de kiezers naar de stembus voor drie verkiezingen: de parlementsverkiezingen, de gewestelijke verkiezingen en de Europese verkiezingen.

U ontvangt een oproepingsbrief, die u dan samen met uw identiteitskaart moet voorleggen in het stembureau op 9 juni. Let op: je moet naar het stembureau dat op je oproepingsbrief staat (het is niet mogelijk om een ander stembureau te kiezen). 

 

Oproepingsbrief – info aan ommezijde

Onderrichtingen en uittreksel uit het kieswetboek voor de kiezer in de kieskantons die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor, in de eerste plaats, het Europees Parlement, in de tweede plaats de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de derde plaats het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement.

Belgische volwassenen

Onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie die meerderjarig zijn

Belgische minderjarigen en minderjarige onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie

Volmacht

Als u niet in staat bent om op de verkiezingsdag te stemmen, kunt u uw volmacht aan een andere kiezer geven. Meer informatie over de voorwaarden en het volmachtformulier vindt u op https://verkiezingen.fgov.be

Callcenter

De gemeente heeft ook een callcenter opgericht om al uw vragen over de verkiezingen te beantwoorden (hoe een volmacht geven, wat te doen als u op 9 juni in het buitenland bent, wat te doen als u uw oproepingsbrief voor de verkiezingen verliest, enz.) Het callcenter is bereikbaar op het nummer 02/773.18.49 van 6 mei tot 7 juni (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 14u tot 16u).

Elektronisch stemmen

Bekijk de video om uit te vinden hoe je elektronisch kunt stemmen. 

PDF Document

Ga voor meer informatie over de verkiezingen naar https://verkiezingen.fgov.be