Joodse erediensten

Centraal Israelisch Consistorie België
Voor alle inlichtingen over erediensten en socioculturele activiteiten:
Joseph Dupontstraat 2 – 1000 Brussel
Tel. 02/512.21.90
www.jewishcom.be