Energiegemeenschap: de gemeente deelt haar groene energie met de inwoners

De gemeente steunt de oprichting van Energiegemeenschappen op haar grondgebied. Dit nieuwe type innovatieve energieproject heeft tot doel de ter plaatse geproduceerde groene energie te delen.

Producenten en consumenten delen de door fotovoltaïsche panelen opgewekte energie met elkaar in een wijk of straat. Het doel? De energie lokaal verbruiken, op het moment dat ze wordt geproduceerd, om de energiefactuur te verlagen.

Bij de renovatie van de crèche van Stokkel tot een eco-crèche heeft de gemeente fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd, ook op de Nederlandstalige crèche. De gemeente biedt de bewoners van de wijk nu de mogelijkheid om te genieten van het overschot aan energie dat door deze panelen wordt geproduceerd en zo hun energierekening te verlagen. De betrokken omwonenden krijgen meer informatie per brief en zijn uitgenodigd voor een informatievergadering op dinsdag 21 juni om 18u30 in de Stokkel-school. We hopen velen van u daar te zien.

Inschrijving per e-mail via batiments@woluwe1150.be (zonder accent)

Zie het bericht aan de buurtbewoners met de betrokken straten en nummers