Gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies hervat

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten uitbaters van een inrichting van toeristisch logies hun inrichting inschrijven en een maandelijkse aangifte indienen voor de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies. 

Vanaf juli komt er een einde aan de vrijstelling van deze gewestbelasting die werd toegekend als steunmaatregel in het kader van de COVID-crisis. De termijn voor het indienen van een aangifte is dezelfde als vóór de crisis: de uitbaters beschikken over 31 dagen vanaf de laatste dag van de maand waarvoor ze aangifte doen. Bij wijze van voorbeeld kunnen aangiften voor de maand juli dus tot en met 31 augustus 2022 worden ingediend.

 

De hotelbelasting, voortaan op het digitale platform MyTax

Voor een eenvoudiger registratie-  en  aangifteproces moeten uitbaters van een inrichting van toeristisch logies voortaan hun aangiftes indienen op het platform MyTax.

 

Hoe kunnen uitbaters zich inschrijven op MyTax?

  • Uitbaters die al geregistreerd zijn op IRISbox zullen automatisch geregistreerd worden op brussels.
  • Wie nog niet geregistreerd is, zal dat rechtstreeks op MyTax.brussels kunnen doen.
  • Om toegang te krijgen tot MyTax als rechtspersoon, moet de mandataris zich eerst registreren. De procedure wordt uitgelegd in de video ‘Aanmelden op MyTax: rechtspersonen’.