Coronavirus

Waar vind ik de meest nuttige informatie over het coronavirus?

 

De verwijzing naar de geldende regels in het kader van het Coronavirus is en blijft het COVID-besluit, in zijn meest recente versie.

Dit besluit wordt uitgelegd, gedetailleerd en begrijpelijk gemaakt in een sectie met veelgestelde vragen, die ook wordt bijgewerkt elke keer dat het besluit wordt bijgewerkt.

De referentiewebsite over het Coronavirus die het mogelijk maakt om er nuttige informatie over te hebben is https://www.info-coronavirus.be/nl/. Deze maakt het met name mogelijk:

 

De meest recente informatie is als volgt (NVR van 23 juli & 27 juli):

 

 

Nationale aanpak

Daartoe wordt beslist dat vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus), de volgende maatregelen van kracht zijn:

 • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
 • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega’s te vermijden.
 • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
 •  Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
 • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen “actief aanwezig” zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

 

Lokale aanpak

Naast de reeds geldende verplichtingen zal ook het dragen van het masker verplicht zijn:

 • op markten (Stokkel, Sinte-Aleidis, Vogelzang), rommelmarkten en kermissen (kermis van Stokkel in augustus);
 • in winkelstraten en op alle particuliere of openbare drukbezochte plaatsen, zoals gedefinieerd door de plaatselijke autoriteiten. In Sint-Pieters-Woluwe zijn dit de wijken Stokkel,  Sinte-Aleidis, Centrum, Europa en Montgomery zoals gedefinieerd in de politieverordening;
 • in alle openbare gebouwen (gemeentebestuur, bibliotheek, sportcentrum, enz.) voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek;
 • in HoReCa vestigingen, behalve als de mensen aan tafel zitten.

Het dragen van een masker wordt sterk aanbevolen in alle andere gevallen, met name in situaties waarin de veiligheidsafstanden niet kunnen worden aangehouden.

De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u00;

De klanten van de horeca zullen ook worden gevraagd contactgegevens achter te laten, zodat zij bij een epidemiologische uitbraak snel op de hoogte kunnen worden gesteld. Deze informatie wordt na 14 dagen verwijderd en mag niet voor andere doeleinden dan epidemiebestrijding worden gebruikt.

 

Tips en informatie over het dragen van het masker:

https://www.youtube.com/watch?v=a1pGAfWjf5c

 

FAQ – 29 juli 2020

Ministerieel besluit 28 juli 2020

 

Groen nummer 0800/35.190

Heeft u vragen over de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan? DE GEMEENTE BEANTWOORDT ALLE UW VRAGEN betreffende deze maatregelen op het gratis nummer 0800/35.190 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u). 

Openingsuren van de loketen

Ingevolge het stijgend aantal corona-besmettingen op Belgisch grondgebied, vragen wij u dat u zich uitsluitend voor essentiële zaken naar het gemeentebestuur zou verplaatsen. Wij raden u aan om voorafgaandelijk contact op te nemen met het Departement Bevolking-Burgerlijke Stand, telefonisch of via e- mail :

- Dienst Vreemdelingen : 02/773.05.31, 02/773.05.95, 02/773.05.49

vreemdeling.bevolking@woluwe1150.be

- Dienst Burgerlijke Stand : 02/773.05.70, 02/773.05.71

burgerlijke.stand@woluwe1150.be

- Dienst Paspoorten/Rijbewijzen/Uittreksels uit het strafregister : 02/773.07.75, 02/773.05.44

bevolking@woluwe1150.be

- Dienst Inschrijvingen/Certificaten : 02/773.05.41, 02/773.06.62

bevolking@woluwe1150.be

- Dienst Identiteitskaarten : 02/773.05.46, 02/773.05.43

bevolking@woluwe1150.be

 !!! Nuttige info : de adreswijzigingen van Belgen en van vreemdelingen houder van een E+ kaart kunnen via e-mail gedaan worden op volgend adres : bevolking@woluwe1150.be, met vermelding van :

 • Naam, voornaam, rijksregisternummer
 • Voormalig adres en nieuw adres in SPW
 • GSM of tel.nr
 • Verhuisdatum
 • Statuut in SPW : alleenstaand of samenwonend met andere personen (namen of rijksregisternummers)

De volgende attesten zijn gratis beschikbaar in de toepassing « Mijn dossier » van het Rijksregister (op de site https://mijndossier.rrn.fgov.be) : Aanmelden met de identiteitskaart via een kaartlezer

1° Attest van hoofdverblijfplaats

2° Attest van hoofdverblijfplaats met historiek

3° Attest van leven

4° Attest van Belgische nationaliteit

5° Attest van gezinssamenstelling

6° Attest van wettelijke samenwoning

7° Attest van wijze van teraardebestellingen en/of rituelen

8° Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk

9° Attest van Belgische kiezer

10° Akte van Burgerlijke Stand opgesteld na 31 maart 2019

Indien u niet beschikt over een kaartlezer, kan u deze documenten via e-mail aanvragen : bevolking@woluwe1150.be

Maskers: verdeling en handleiding

De verdeling van de maskers aan de bevolking is afgerond.

Gebruiksaanwijzing

Blauwe stoffenmaskers – Gebruiksaanwijzing

Witte stoffenmaskers – Gebruiksaanwijzing

Vanaf maandag 15 juni start de verdeling van de stoffen mondmaskers die de federale overheid ter beschikking stelt aan de inwoners. Deze maskers maken deel uit van de versoepeling van de maatregelen. Je kan ze afhalen bij je apotheek.
Praktische richtlijnen : https://www.info-coronavirus.be/nl/news/mondmaskers-federale-overheid/

 

1710, een telefoonnummer voor de Brusselaars die een huisarts nodig hebben

1710, een uniek nummer voor Brusselaars zonder huisarts. Die kunnen op dat nummer terecht voor medisch advies over hun gezondheidstoestand, in het kader van de huidige pandemie van het coronavirus.

Via het nieuwe nummer 1710 komen Brusselaars terecht bij een dispatching van huisartsen, die hen zal adviseren en doorverwijzen waar nodig.

Prioritaire doelgroep zijn mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben en die vermoeden dat ze het coronavirus opliepen.

 

Hygiënische voorzorgsmaatregelen