Coronavirus

Laatste besluiten en verordeningen

Federale regering : Overlegcomité van 24/03/21 

FAQ – 27/03/21

 

 

Vaccinatie : Het vaccinatiecentrum van Sint-Pieters-Woluwe

Het is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de instelling die bevoegd is voor het gezondheidsbeleid in het Brussels Gewest, die toezicht houdt op de organisatie van de vaccinatie in de hoofdstad en dus op de verschillende vaccinatiecentra.

Op 15 maart 2021 wordt in het gemeenschapscentrum van Mooi-Bos een gewestelijk vaccinatiecentrum geopend. Het zal 5 dagen per week (van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u) toegankelijk zijn tot het einde van de nationale vaccinatiecampagne.

Meer info over het vaccinatiecentrum 

Vaccinatie : Procedure voor de registratie
  • Wanneer u aan de beurt bent (volgens de prioriteiten die door de federale regering zijn vastgesteld) ontvangt u van de Cocom een uitnodiging per post, sms en e-mail.
  • Op deze uitnodiging staat een unieke persoonlijke code waarmee u op een platform de datum en plaats kunt kiezen voor uw eerste dosis vaccin.
  • Vervolgens zal u worden gevraagd een datum en plaats te kiezen voor de afspraak voor de tweede dosis.
  • U ontvangt dan twee afspraakbevestigingen per e-mail/SMS. Als u de afspraken wilt afzeggen of wijzigen, kunt u dat op dat moment doen.
  • In de bevestiging van uw afspraak vindt u een elektronisch ticket (Covid-19 vaccin e-ticket) met een QR-code, dat u aan de balie van het vaccinatiecentrum moet tonen.
  • In geval van problemen op de dag van uw vaccinatie beschikken alle centra over een helpdesk die u kan helpen en indien nodig het document kan afdrukken als u het thuis niet kunt afdrukken. Gelieve er nota van te nemen dat deze helpdesk u niet kan registreren. Daarvoor dient u het onderstaande nummer te bellen.
  • Indien u moeilijkheden ondervindt bij de online inschrijving, kunt u contact opnemen met het Cocom Call Center, dat u verder zal helpen op het nummer 02/214.19.19.

Merk op dat de gemeente de registratie voor de vaccinatie niet beheert, en dus niet de mogelijkheid heeft om het proces te versnellen totdat de burgers hun uitnodiging ontvangen.

Vaccinatie : meer informatie

FAQ vaccinatie Covid 19 van de GGC

Andere websites bieden toegankelijke en wetenschappelijk gevalideerde informatie:

Reizen - verklaring op eer

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden tot 18 april 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer.

Verklaring op eer

De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Waar zich laten testen?

Op deze pagina vind je alle informatie over de Brusselse testcentra Covid-19. Je kan ook een afspraak maken voor een test.

Waar vind ik de meest nuttige informatie over het coronavirus?

De referentiewebsite over het Coronavirus die het mogelijk maakt om er nuttige informatie over te hebben is https://www.info-coronavirus.be/nl/. Deze maakt het met name mogelijk:

Tips en informatie over het dragen van het masker:

https://www.youtube.com/watch?v=a1pGAfWjf5c

Groen nummer 0800/35.190

Heeft u vragen over de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan? DE GEMEENTE BEANTWOORDT ALLE UW VRAGEN betreffende deze maatregelen op het gratis nummer 0800/35.190 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u). 

1710, een telefoonnummer voor de Brusselaars die een huisarts nodig hebben

1710, een uniek nummer voor Brusselaars zonder huisarts. Die kunnen op dat nummer terecht voor medisch advies over hun gezondheidstoestand, in het kader van de huidige pandemie van het coronavirus.

Via het nieuwe nummer 1710 komen Brusselaars terecht bij een dispatching van huisartsen, die hen zal adviseren en doorverwijzen waar nodig.

Prioritaire doelgroep zijn mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben en die vermoeden dat ze het coronavirus opliepen.

 

Hygiënische voorzorgsmaatregelen