Coronavirus

 

Waar vind ik de meest nuttige informatie over het coronavirus?

 

De verwijzing naar de geldende regels in het kader van het Coronavirus is en blijft het COVID-besluit, in zijn meest recente versie.

De referentiewebsite over het Coronavirus die het mogelijk maakt om er nuttige informatie over te hebben is https://www.info-coronavirus.be/nl/. Deze maakt het met name mogelijk:

 

Tips en informatie over het dragen van het masker:

https://www.youtube.com/watch?v=a1pGAfWjf5c

Voor informatie over tracing, hier is de link naar CORONALERT-applicatie:

https://coronalert.be/nl/

Waar zich laten testen?

Om het hoofd te bieden aan de grote vraag naar screeningstesten voor het coronavirus, biedt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) op haar website een interactieve kaart aan waarop alle testcentra in de hoofdstad worden weergeven:

Deze kaart wordt dagelijks bijgewerkt en rangschikt testcentra naargelang de profielen van personen die er kunnen worden getest en beschrijft de voorwaarden om zich te kunnen laten testen :

-          Testcentra voor personen met symptomen: Hebt u last van hoesten, koorts of ademhalingsmoeilijkheden? Hebt u geen geur- of smaakzin meer?  Die testcentra worden aangegeven voor personen met COVID-19-symptomen die een medisch voorschrift bij zich hebben van hun behandelend arts. Als u geen huisarts hebt, bel dan naar 1710.

-          Testcentra voor personen zonder symptomen: Keert u terug uit een gebied of land dat tot de rode categorie behoort en hebt u het elektronische PLF ingevuld? Kreeg u een oproep van het callcenter en werd u geïdentificeerd als hoogrisicocontact van een positieve persoon met COVID-19? In die gevallen kunt u zich aanmelden bij die screeningcentra met uw SMS (reizigers) of PCR-code (hoogrisicocontact).

-          Centra voor (niet-terugbetaalde) privétesten: Vertrekt u op reis naar een land waar u enkel binnen mag na een PCR-test? Moet u zich om een andere reden laten testen? In die gevallen kunt u terecht in de privétestcentra zonder medisch voorschrift. Het RIZIV betaalt die testen niet terug.

Interactieve kaart

Tracing/contactopvolging

Wat is contactopvolging? Dit is het opsporen van de personen waarmee Covid-19 dragers in contact zijn geweest. Om de overdracht van het virus te verminderen, is het belangrijk om deze hoogrisicocontacten snel te identificeren. Dit om de reden dat deze personen op hun beurt besmet kunnen zijn geraakt en op die manier twee dagen voor het vertonen van symptomen het virus kunnen overdragen.

Deze methode voor het opvolgen van contactpersonen is niet nieuw. Ze wordt wereldwijd gebruikt om de verspreiding van bepaalde ziekten zoals mazelen of meningitis te beperken. In Brussel wordt de contactopvolging gerealiseerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Het callcenter van de GGC kan in verschillende gevallen contact met u opnemen :

-          Indien u positief getest heeft op Coronavirus : u zal dan worden gecontacteerd om een lijst te bezorgen met personen waarmee u onlangs in contact bent geweest.

-          Indien een van uw contacten positief heeft getest: u zal dan worden opgebeld om u hiervan op de hoogte te brengen en om u de te volgen procedure en de geldende regels uit te leggen.

Hoe word ik gecontacteerd? Telefonisch via 02/214.19.19, per post, per e-mail of per sms via het nummer 8811. Dit zijn de enige nummers die zullen worden gebruikt.

Groen nummer 0800/35.190

Heeft u vragen over de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan? DE GEMEENTE BEANTWOORDT ALLE UW VRAGEN betreffende deze maatregelen op het gratis nummer 0800/35.190 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u). 

Openingsuren van de loketen

Ingevolge het stijgend aantal corona-besmettingen op Belgisch grondgebied, vragen wij u dat u zich uitsluitend voor essentiële zaken naar het gemeentebestuur zou verplaatsen. Wij raden u aan om voorafgaandelijk contact op te nemen met het Departement Bevolking-Burgerlijke Stand, telefonisch of via e- mail :

- Dienst Vreemdelingen : 02/773.05.31, 02/773.05.95, 02/773.05.49

vreemdeling@woluwe1150.be

- Dienst Burgerlijke Stand : 02/773.05.70, 02/773.05.71

burgerlijke.stand@woluwe1150.be

- Dienst Paspoorten/Rijbewijzen/Uittreksels uit het strafregister : 02/773.07.75, 02/773.05.44

bevolking@woluwe1150.be

- Dienst Inschrijvingen/Certificaten : 02/773.05.41, 02/773.06.62

bevolking@woluwe1150.be

- Dienst Identiteitskaarten : 02/773.05.46, 02/773.05.43

bevolking@woluwe1150.be

 !!! Nuttige info : de adreswijzigingen van Belgen en van vreemdelingen houder van een E+ kaart kunnen via e-mail gedaan worden op volgend adres : bevolking@woluwe1150.be, met vermelding van :

  • Naam, voornaam, rijksregisternummer
  • Voormalig adres en nieuw adres in SPW
  • GSM of tel.nr
  • Verhuisdatum
  • Statuut in SPW : alleenstaand of samenwonend met andere personen (namen of rijksregisternummers)

De volgende attesten zijn gratis beschikbaar in de toepassing « Mijn dossier » van het Rijksregister (op de site https://mijndossier.rrn.fgov.be) : Aanmelden met de identiteitskaart via een kaartlezer

1° Attest van hoofdverblijfplaats

2° Attest van hoofdverblijfplaats met historiek

3° Attest van leven

4° Attest van Belgische nationaliteit

5° Attest van gezinssamenstelling

6° Attest van wettelijke samenwoning

7° Attest van wijze van teraardebestellingen en/of rituelen

8° Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk

9° Attest van Belgische kiezer

10° Akte van Burgerlijke Stand opgesteld na 31 maart 2019

Indien u niet beschikt over een kaartlezer, kan u deze documenten via e-mail aanvragen : bevolking@woluwe1150.be

Ministeriële besluiten

Federale regering : Ministerieel besluit van 18 oktober 2020 

Politieverordening van 16 oktober 2020 - dragen van een mondmasker in Sint-Pieters-Woluwe 

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 07/10/20 (drankgelegenheden, Indoor sportcompetities, enz.)

Ministerieel Besluit van de Brusselse regering – 28 september 2020 (dragen van een mondmasker, sluiting van bars, enz.)

Ministerieel besluit van 25 september 2020

Afbouw - fase 4

Bericht van de Eerste Minister : Start van fase 4 van het afbouwplan vanaf 1 Juli

Afbouw - fase 3

Bericht van de Eerste Minister : Start van fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni

Afbouw - fase 2

Persbericht van de Eerste Minister van 13 mei 2020 : Afbouw: opstart van fase 2 vanaf 18 mei

Afbouw - fase 1

6 mei 2020 – Persbericht van de Eerste Minister : Uitbreiding van de sociale contacten en opening van de winkels onder voorwaarden

Communicatie van de NCCN betreffende de mondmaskers

Officiële besluiten

Politieverordening tot verplichting van het dragen van een masker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus-Covid-19-pandemie

Ministerieel besluit van 22 augustus 2020

Ministerieel besluit 28 juli 2020

Ministerieel besluit 30 juni 2020

Ministerieel besluit van 5 Juni

Ministerieel besluit van 30 mei (scholen, reizen)

Ministerieel besluit van 25 mei (speelpleinen)

Ministerieel besluit van 20 mei 2020 (tweede verblijfplaats)

Ministerieel besluit van 8 mei 2020 (handel)

Besluit van de Burgemeester houdende het verbod voor de fietsers op de toegang en het gebruik van de groene wandeling van de oude spoorweg – 30/04/20kaart van de groene wandeling

Maskers: verdeling en handleiding

De verdeling van de maskers aan de bevolking is afgerond.

Gebruiksaanwijzing

Blauwe stoffenmaskers – Gebruiksaanwijzing

Witte stoffenmaskers – Gebruiksaanwijzing

Vanaf maandag 15 juni start de verdeling van de stoffen mondmaskers die de federale overheid ter beschikking stelt aan de inwoners. Deze maskers maken deel uit van de versoepeling van de maatregelen. Je kan ze afhalen bij je apotheek.
Praktische richtlijnen : https://www.info-coronavirus.be/nl/news/mondmaskers-federale-overheid/

 

1710, een telefoonnummer voor de Brusselaars die een huisarts nodig hebben

1710, een uniek nummer voor Brusselaars zonder huisarts. Die kunnen op dat nummer terecht voor medisch advies over hun gezondheidstoestand, in het kader van de huidige pandemie van het coronavirus.

Via het nieuwe nummer 1710 komen Brusselaars terecht bij een dispatching van huisartsen, die hen zal adviseren en doorverwijzen waar nodig.

Prioritaire doelgroep zijn mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben en die vermoeden dat ze het coronavirus opliepen.

 

Hygiënische voorzorgsmaatregelen