Handelszaken

Wilt u een handelszaak openen in SPW?

De identificatie van uw handelszaak is noodzakelijk bij de dienst Lokaal Economisch Leven !

Gelieve hiertoe het identificatieformulier in te vullen en terug te sturen 

 

Stedenbouw – Leefmilieu

Indien u het gebruik van het pand wenst te wijzigen of u ervan wenst te vergewissen dat het geschikt is voor de uitbating van een handelszaak, indien u eender welke werken wenst uit te voeren, indien u het uithangbord van de handelszaak wenst te wijzigen, of indien u wenst te weten of een milieuvergunning vereist is voor de installatie van specifieke voorzieningen, dient u contact op te nemen met de dienst Stedenbouw.

Lijst van vergunningsplichtige inrichtingen

Veiligheid

Is de totale oppervlakte van uw handelszaak gelijk aan of groter dan 1000 m²? In dat geval moet u het volgende aan de dienst Lokaal Economisch Leven bezorgen:

  • Het gunstige verslag van de inspectie van de installaties door de DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Opgelet! U moet zelf de verlenging van uw attest aanvragen na tien jaar. U krijgt dus geen waarschuwing. Formulier om een bezoek aan te vragen
  • Een conformiteitsattest van uw installaties met het algemeen reglement op de elektrische installaties. De geldigheidsduur bedraagt vijf jaar, op voorwaarde dat er geen wijzigingen of uitbreidingen aan de elektrische installatie worden aangebracht. Een door het Ministerie van Economische Zaken erkende instantie kan het aan u afgeven. Lijst van de controle-instanties
  • Naast de standaard brandverzekering moet u ook een verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid (OBA) afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij van uw keuze.

 

Muziekuitzending

Als u binnen uw handelszaak muziek wilt uitzenden, moet u een vergoeding betalen aan Unisono. Voor het uitzenden van muziek in een buitenruimte, op de openbare weg, is naast de betaling van de vergoeding aan Unisono, een machtiging van de burgemeester vereist.

Meer info

 

Kansspelen – Weddenschappen

Boekhandelaren die als nevenactiviteit zich bezig houden met weddenschappen op sportevenementen en paardenrennen, alsmede plaatsen die zich uitsluitend bezig houden met weddenschappen (met uitzondering van de verkoop van kranten en tijdschriften, de verkoop van alcoholvrije dranken, de uitbating van automatische kansspelen) moeten in het bezit zijn van een door de Commissie over kansspelen afgegeven F2-vergunning. Deze geldt voor drie jaar en is hernieuwbaar.

Meer info

 

FAVV-reglementering

Om de hygiënische toestand van uw handelszaak die voedingswaren verkoopt aan te tonen, moet u een registratie, vergunning of erkenning verkrijgen van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Vraag uw document aan via uw ondernemingsloket, afhankelijk van uw zelfstandige activiteit, zij zullen weten tot welke categorie u behoort en welk type vergunning u nodig hebt.

Meer info

 

Afvalbeheer

U moet het beheer van uw niet-gevaarlijk, niet-huishoudelijk afval kunnen aantonen door middel van een contract met een geregistreerde afvalophaler, of door middel van attesten van ophaling afgeleverd door een geregistreerde afvalophaler, of door middel van attesten van verwerking die worden afgegeven door een erkende afvalverwerkingsinstallatie.

Lijst van de ophalers

 

Bezetting van het openbaar domein

Wilt u een kraam of reclame-inrichtingen (reclameborden, strandvlaggen, enz.) in de openbare ruimte plaatsen? Daarvoor moet u vooraf een machtiging van de Burgemeester krijgen (via dit formulier). Ter herinnering: voor het plaatsen van een reclamebord is het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning vereist.

 

Bewakingscamera

De politie moet uiterlijk de dag voordat de bewakingscamera(‘s) wordt (worden) gebruikt, in kennis worden gesteld van de plaatsing van een bewakingscamera.

Uw aangifte doen

 

Openingsuren en -dagen

De meeste handelszaken zijn op grond van de wet van 10/11/2006 als volgt geopend:

  • Van maandag tot donderdag van 5u tot 20u;
  • Tot 21u00 op vrijdag en op de dagen die een feestdag voorafgaan (indien de feestdag een maandag is, wordt de zaterdag als de voorafgaande dag beschouwd);
  • Voor de nachtwinkels: van 18u tot 7u.

Een wekelijkse sluitingsdag is verplicht. Deze wordt ingesteld voor een ononderbroken periode van 24 uur, die hetzij om 5u ‘s morgens, hetzij om 13u ‘s middags begint, en de volgende dag op hetzelfde tijdstip eindigt.

Wat deze wekelijkse rustdag betreft, mag het College van Burgemeester en Schepenen vrijstelling verlenen aan de handelaars van de verplichting om zichzelf een wekelijkse sluitingsdag toe te kennen. Per jaar mogen maximaal 15 vrijstellingen worden toegestaan.

  • 13 vrijstellingsdagen worden automatisch toegestaan tijdens bepaalde perioden van bijzondere commerciële activiteiten (zie beraadslaging 2024)
  • voor de overblijvende 2 dagen moeten de aanvragen worden gemotiveerd door bijzondere omstandigheden en worden ingediend bij de dienst Lokaal Economisch Leven. 

 

Dienst Lokaal economisch leven

Charles Thielemanslaan 93, 1150 Bruxelles – begane grond
Tel. 02/773.07.84 – economie@woluwe1150.be

alleen op afspraak, te regelen per telefoon of e-mail