Horecazaak

Wilt u een horecazaak openen in SPW?

HoReCa betekent restaurants, snackbars, pubs, cafés of elke andere zaak waar voedsel of drank ter plaatse kunnen worden geconsumeerd.

Alvorens met uw activiteit te beginnen, dient u voor het verkrijgen van uw vergunning het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen. Opgelet: een aanvraag staat niet gelijk met een machtiging!

In geval van overname van een inrichting moet de nieuwe zaakvoerder uiterlijk vanaf de eerste dag van activiteit contact opnemen met de dienst Lokaal Economisch Leven.

Stedenbouw – Leefmilieu

Indien u het gebruik van het pand wenst te wijzigen of u ervan wenst te vergewissen dat het geschikt is voor de uitbating van een horecazaak, indien u eender welke werken wenst uit te voeren, indien u het uithangbord van de horecazaak wenst te wijzigen, of indien u wenst te weten of een milieuvergunning vereist is voor de installatie van specifieke voorzieningen, dient u contact op te nemen met de dienst Stedenbouw.

Lijst van vergunningsplichtige inrichtingen 

 

Veiligheid

  • Uw installaties moeten voldoen aan de brandveiligheidsnormen. Voor elke nieuwe uitbating of elk werk waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, is de tussenkomst van de DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp) vereist. Formulier om een bezoek aan te vragen. Opgelet! U moet zelf de verlenging van uw attest aanvragen na tien jaar. U krijgt dus geen waarschuwing.
  • Een conformiteitsattest van uw installaties met het Algemeen Reglement op de elektrische installaties moet worden verstrekt aan de dienst Lokaal Economisch Leven. De geldigheidsduur bedraagt vijf jaar, op voorwaarde dat er geen wijzigingen of uitbreidingen aan de elektrische installatie worden aangebracht. Een door het Ministerie van Economische Zaken erkende instantie kan het aan u afgeven. Lijst van de controle-instanties 
  • Naast de standaard brandverzekering is het verplicht een verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid (OBA) af te sluiten voor elke voor het publiek toegankelijke inrichting. Deze verzekering geldt voor horecazaken met een oppervlakte van meer dan 50m² (inclusief terras en WC).

 

Verkoop van alcoholische of sterke dranken
Als u alcoholische of sterke dranken verkoopt, moet u in het bezit zijn van een vergunning die is afgegeven door de dienst Lokaal Economisch Leven. Om deze vergunning te verkrijgen, moet u een bewijs van goed zedelijk gedrag (blanco uittreksel uit het strafregister) voorleggen, afgegeven door het gemeentebestuur van uw verblijfplaats.

 

Toegangsvoorwaarden tot het beroep

Om als restauranthouder, traiteur of organisator van banketten te mogen werken, moet u toegang hebben tot het beroep of over een basiskennis management beschikken. Dit geldt niet voor kleinschalige catering. Neem contact op met het ondernemingsloket van uw keuze voor meer informatie daarover.

 

Kansspelen

Als uitbater van een drankgelegenheid mag u kansspelen ter beschikking stellen van uw klanten. Er zijn er echter maar twee toegestaan. U mag deze spellen alleen aanbieden met toestemming van de Commissie over kansspelen. Een C-vergunning wordt u afgegeven voor een hernieuwbare periode van vijf jaar.

 

Muziekuitzending

Als u muziek gaat uitzenden in de openbare ruimte, moet u ook vooraf toestemming krijgen van de Burgemeester

Ongeacht het niveau van het versterkte geluid, binnen of buiten, moet u voor het uitzenden van versterkt geluid tussen middernacht en 7 uur ‘s morgens een aangifte van klasse 3 indienen bij het gemeentebestuur.

Tenslotte moet u een vergoeding betalen aan Unisono voor het afspelen van muziek.

 

FAVV-reglementering

Om de hygiënische toestand van uw inrichting die voedingswaren verkoopt aan te tonen, moet u een registratie, vergunning of erkenning verkrijgen van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Vraag uw document aan via uw ondernemingsloket, afhankelijk van uw zelfstandige activiteit, zij zullen weten tot welke categorie u behoort en welk type vergunning u nodig hebt.

Meer info

 

Afvalbeheer

U moet het beheer van uw niet-gevaarlijk, niet-huishoudelijk afval kunnen aantonen door middel van een contract met een geregistreerde afvalophaler, of door middel van attesten van ophaling afgeleverd door een geregistreerde afvalophaler, of door middel van attesten van verwerking die worden afgegeven door een erkende afvalverwerkingsinstallatie. Lijst van de ophalers

 

Bezetting van het openbaar domein

Wilt u een kraam, een terras, reclame-inrichtingen (reclameborden, strandvlaggen, enz.) in de openbare ruimte plaatsen? Daarvoor moet u vooraf een machtiging van de Burgemeester krijgen. Ter herinnering: voor het plaatsen van een reclamebord is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Vul dit formulier in om uw aanvraag te doen.

 

Bewakingscamera

De politie moet uiterlijk de dag voordat de bewakingscamera(‘s) wordt (worden) gebruikt, in kennis worden gesteld van de plaatsing van een bewakingscamera. Uw aangifte doen

 

Belastingen

Er mogen bepaalde belastingen in rekening worden gebracht.

 

Dienst Lokaal economisch leven

Charles Thielemanslaan 93, 1150 Bruxelles – begane grond
Tel. 02/773.07.84 – economie@woluwe1150.be

alleen op afspraak, te regelen per telefoon of e-mail