Vergaderingen van het College

Het College van Burgemeester en Schepenen vergadert op de dagen en uren vastgesteld door haar reglement, momenteel op donderdag, en zo dikwijls de spoedige afdoening van de zaken van de gemeente het vereist. De Burgemeester is van rechtswege Voorzitter van deze vergadering. De vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen zijn niet openbaar.

Verder gaan in College van Burgemeester en Schepenen