Samenstelling van het college

 

Benoit CEREXHE – Burgemeester

Bevoegdheden : Politie  – Veiligheid (Urgentieplanning) – Preventie – Burgerlijke stand – Bevolking -Gemeentepersoneel – Algemene Beleidscoördinatie – Openbare betrekkingen en Informatie – Protocol – Sport – Animatie – Erediensten – Juridische zaken – Openbare werken en Wegennet

Adres : Kantoor : Ch. Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel
02/773.05.34/35 : Secretariaat
02/773.06.15 : Kabinetschef
02/773.05.38 – 0494/50.11.15 : Communicatieverantwoordelijke
bcerexhe@woluwe1150.be
https://www.facebook.com/benoit.cerexhe


Caroline LHOIR – Eerste Schepen

Bevoegdheden : Ecologische transitie – Duurzame ontwikkeling – Agenda 21 – Milieu – Openbare netheid – Afvalbeleid – Groene ruimtes en Biodiversiteit – Dierenwelzijn – Kinderdagverblijven (F) – Jonge kinderen

Adres : Kantoor :  Ch. Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel
Privaat : Jean Deraeckstraat 39 – 1150 Brussel
Telefoon : Kantoor : 02 /773.05.05
clhoir@woluwe1150.be
www.facebook.com/CarolineLhoirWSP


Alexandre PIRSON – Schepen

Bevoegdheden :  Stedenbouw – Mobiliteit – Digitale transitie – Werkgelegenheid

Adres : Kantoor : Ch. Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel
Privaat : Pater Eudore Devroyestraat 185 – 1150 Brussel
Telefoon : Kantoor : 02/773.05.02
apirson@woluwe1150.be


Françoise de CALLATAY – Schepen

Bevoegdheden : Onderwijs (F) – Academies (F) – Buitenschools aanbod – Huiswerkklassen

Adres : Kantoor : Ch. Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel
Privaat: Bosstraat 272 – 1150 Brussel
Telefoon : Kantoor : 02 /773.05.07
fdecallatay@woluwe1150.be


Antoine BERTRAND – Schepen

Bevoegdheden : Energie – Openbare gebouwen – Gemeente-eigendommen – Jeugd – Economisch leven (handel, middenklasse en zelfstandigen)

Adres : Kantoor : Ch. Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel
Privaat : Stoeterijlaan 148 – 1150 Brussel
Telefoon : Kantoor : 02 /773.07.73.
antoine.bertrand@woluwe1150.be
https://www.facebook.com/BertrandAnt
https://twitter.com/AntBertrand


Carine KOLCHORY – Schepen

Bevoegdheden : Gezin – Derde leeftijd – Sociale zaken – Gezondheid – Personen met een handicap – Pensioenen – Gelijke kansen – Huisvesting met inbegrip van het sociaal verhuurkantoor

Adres : Kantoor : Ch. Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel
Privaat : Witte Vrouwenlaan 24 – 1150 Brussel
Telefoon : Kantoor : 02/773.05.08
ckolchory@woluwe1150.be
https://www.facebook.com/carine.kolchory
twitter.com/CarineKolchory


Dominique HARMEL – Schepen

Bevoegdheden : Financiën – Begroting – Toezicht op het O.C.M.W

Adres : Kantoor : Ch. Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel
Privaat : Yvan Lutenslaan 24 – 1150 Brussel
Telefoon : Kantoor : 02/773.05.01
dharmel@woluwe1150.be


Gerda POSTELMANS – Schepen

Bevoegdheden : Cultuur (F) – Bibliotheken en Mediatheek (F) – Voortdurende vorming – Gemeenschapscentra – Erfgoed – Stedenbanden – Internationale en Europese zaken – Mensenrechten

Adres : Kantoor : Ch. Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel
Privaat : Coursive Plein Ciel 50 – 1150 Brussel
Telefoon : Kantoor : 02/773.05.06
gpostelmans@woluwe1150.be

 


Helmut DE VOS – Schepen

Bevoegdheden : Nederlandstalige aangelegenheden : Onderwijs, Cultuur, Kinderdagverblijven, Bibliotheek en Academie, Brede School

Adres : Kantoor : Ch. Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel
Avonddienst : donderdag van 16u tot 18u of op afspraak
Telefoon : Kantoor : 02/773.05.04
hdevos@woluwe1150.be


Philippe van Cranem 

Voorzitter van het O.C.M.W.

Adres : Kantoor : Shetlanderdreef 15, 1150 Brussel
Telefoon : Kantoor : 02 773 59 03
pvancranem@woluwe1150.be

Verder gaan in College van Burgemeester en Schepenen