De Mellaertsvijvers

Etangs Mellaerts

Oppervlakte: 8ha  95 are

Bescherming: de site is beschermd sinds 18 november 1976.

Beheer: Leefmilieu Brussel.

 

Open park

Uitrusting: visvijver, recreatievijver, minigolfbaan, speeltuin, …

PBM-toegang: ok

 

De geschiedenis van de Mellaertsvijvers is nauw verbonden met de geschiedenis van het Woluwepark en de aanleg van de Tervurenlaan (1895).

De vijvers zijn genoemd naar François Mellaerts, die er in 1880, nadat hij verschillende percelen in Woluwe had verworven, zijn huis liet bouwen en zijn vijvers liet graven.

In 1898 gaf François Mellaerts bijna 4 ha af aan Edmond Parmentier voor de aanleg van het Woluwepark en de aanpassing van de rivierbedding. Vervolgens werd afgesproken dat het huis zou worden gesloopt na de aanleg van een nieuw huis op “twaalf meter van de nieuwe weg”.

Dit huis staat er nog altijd, langs de Vorstlaan.

De notariële akte van die tijd bevat enkele interessante details: De Staat verbindt zich ertoe de vijvers en de omgeving te onderhouden in ruil voor het toegankelijk maken van het gebied voor het publiek door het openen van een restaurant en pleziervaart. Ook wordt het zwemverbod of de bouw van gebouwen die het zicht op het terrein kunnen belemmeren, hierin gespecificeerd.

Met de aanleg van de Vorstlaan in 1902 werden de vijvers gescheiden van het Woluwepark.

 

Deze vijvers worden bewoond door een groot aantal verschillende vogelsoorten: de meerkoet, de blauwe reiger en de Nijlgans, … nestelen onder andere in deze plaatsen.

Tot de boomsoorten behoren Japanse kers (Prunus serrulata cv. Gioiko), zilveresdoorn (Acer saccharinum), wereldesdoorn (Acer platanoides cv. Globosum), beuk (Fagus sylvatica cv. Pendula) en paardenkastanje (Aesculus hippocastenum).

 

Meer info: https://leefmilieu.brussels/fiche/mellaertsvijvers