Gemeentelijke collectie

In de loop der jaren heeft het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe een grote collectie kunstwerken opgebouwd die nauw verbonden zijn met de geschiedenis van de gemeente.

Verschillende kunstwerken zijn het resultaat van schenkingen van kunstenaars en verzamelaars die in de gemeente hebben gewoond en hun gehechtheid aan de gemeente willen tonen.

Bovenal eert de gemeente verschillende van deze historische of hedendaagse persoonlijkheden door middel van haar monumenten, maar ook door de aankoop van kunstwerken. De restauratie en installatie in 2000 van een monumentaal kunstwerk van de symbolistische schilder Emile Fabry (1865 – 1966) in een van de zalen van het W:Halll is daar een perfect voorbeeld van.

Ook wordt een grote hoeveelheid postkaarten die de evolutie van de gemeente illustreren in onze archieven bewaard.

Een deel van de collectie is ook gewijd aan hedendaagse kunst, waar de Adviescommissie samengesteld uit de gemeenteoverheden en de directrice van de Academie voor Beeldende Kunsten veel belangstelling voor heeft.

Verschillende kunstwerken werden aangekocht tijdens de Kunstprijs. Deze wedstrijd, die in 2019 haar 40ste verjaardag vierde, heeft tot doel de hedendaagse artistieke expressie te bevorderen met een vierjaarlijkse rotatie van disciplines.

Momenteel is de huidige collectie samengesteld uit meer dan 350 kunstwerken. Aankoop en schenkingen worden geaccepteerd volgens criteria van coherentie en behoud van de collectie. De opdrachten met betrekking tot deze collectie zijn vandaag de dag automatisering en conservering om de waarde ervan voor het publiek te vergroten.

Sinds 2020 maakt de gemeentelijke collectie deel uit van de inventaris van het onroerend erfgoed

die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgesteld.

Wilt u een deel van de collectie ontdekken en meer weten? http://collection.bienavous-dev.net/fr/institutions/42