Dierenmishandeling en verwaarlozing

Een onbehandelde wond, een te klein onderkomen, een gebrek aan voedsel of hygiëne, een exotisch dier in huis, enz. Er kunnen veel gevallen zijn van verwaarlozing of mishandeling van dieren.

 

Informeer naar de regelgeving

Eerst en vooral kun je informatie inwinnen over specifieke regels voor dierenwelzijn. Wat is bijvoorbeeld de kleinste toegestane grootte voor een hondenkennel? Wordt een ezel op grasland zonder winterverblijf verwaarloosd? Is het toegestaan om een slang in huis te hebben? Aarzel niet om via e-mail contact op te nemen met de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel om na te gaan of het gerechtvaardigd is om een klacht in te dienen.

 

Een klacht indienen

Als je een vermoeden hebt van mishandeling, neem je best eerst contact op met de diensten van Leefmilieu Brussel en vul je het online formulier in om een klacht in te dienen.

 

Voor dringende situaties

Als je getuige bent van een situatie van mishandeling of ernstige verwaarlozing van een dier waarbij dringend moet worden ingegrepen, kun je rechtstreeks contact opnemen met de politie (politiezone Montgomery):