Sterilisatie van zwerfkatten

Sterilisatie: overbevolking en euthanasie vermijden

Jammer genoeg stijgt het aantal “achtergelaten” katten verhoudingsgewijs met het aantal geboorten. Hierdoor zijn de dierenasielen verplicht per jaar zowat 15.000 katten in België voor wie ze geen nieuw baasje konden vinden te laten inslapen. Om redenen van dierenwelzijn lijkt sterilisatie de beste oplossing om de overbevolking van katten aan te pakken en zo het aantal gevallen van gedwongen euthanasie te beperken.

Daarom worden de inwoners uitgenodigd om eventuele zwerfkatten (wilde katten, zonder meester) die ze op het grondgebied aantreffen gratis mee te nemen naar de dierenartsen van de gemeente die een overeenkomst hebben getekend met de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe. 

 

Hoe kan ik een zwerfkat gratis laten steriliseren?

De dienst is alleen bestemd voor zwerfkatten op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en voor de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe.

 1. De inwoners nemen contact op met de dienst Openbare ruimten van de gemeente om hun gevallen te melden (openbareruimten@woluwe1150.be – tel. 02/773.06.77).
 2. De inwoners kiezen één van de 6 geconventioneerde dierenartsen op bovenstaande lijst en maken een afspraak.
 3. Inwoners worden uitgenodigd om de kat te vangen. Een vangkooi is in bruikleen beschikbaar op het Gemeentehuis (informatie hieronder).
 4. De inwoners vullen het nodige document in waaruit blijkt dat de te steriliseren kat een zwerfkat is. Zij geven dit document aan de dierenartsen. Dit document is beschikbaar door op de volgende link te klikken: aanvraagformulier voor de sterilisatie van een zwerfkat op het grondgebied van de gemeente Om dit document in te vullen, de inwoners geven hun contactgegevens aan (naam, voornaam, adres), identiteitskaartnummer, de plaats van de vangst van de zwerfkat. Zij ondertekenen dus hun formele toezegging dat:
  a) het gevangen dier een zwerfkat is die gevangen is op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe;
  b) het gevangen dier door hen zal worden teruggebracht naar de plaats waar het gevangen werd.
 5. De inwoners brengen de kat vervolgens naar de dierenarts die op voorrand gecontacteerd werd.
 6. De inwoners geven het ingevulde en ondertekende document aan de dierenarts die het dier zal opereren.
 7. De inwoners brengen de kat terug naar de plaats van de vangst. De gemeente betaalt het honorarium van de dierenarts. De inwoners moeten niets betalen. 

 

Hoe kan ik een vangkooi lenen?

Inwoners die dat willen, kunnen een vangkooi voor zwerfkatten lenen bij de Milieudienst van de gemeente, na voorafgaande reservering.

 

 1. De inwoners nemen contact op met de dienst Openbare ruimten van de gemeente om de beschikbaarheid van de vangkooi te controleren. (openbareruimten@woluwe1150.be – tel. 02/773.06.77) en maken een afspraak om het op te halen.
 2. Inwoners met hun identiteitskaart gaan naar de Milieudienst van de gemeente (3de verdieping van het Gemeentehuis, Charles Thielemanslaan 93) om de voor hen gereserveerde kooi op te halen.
 3. Zij vullen een formulier voor de bruikleen van de kooi in dat voor elke uitlening van deze kooi door de Milieudienst zal worden verstrekt. Op dit formulier vermelden de inwoners:
 • hun contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, identiteitskaartnummer (dat zal worden gecontroleerd door …. );
 • hun toezegging om de kooi schoon en in goede staat terug te brengen en, indien dat niet het geval is, deze terug te betalen. (De waarde van de kooi wordt geschat op 150 EUR). De uitleentermijn voor de vangkooi is 1 week/aanvraag.
 1. Zodra de kooi volgens de regels teruggebracht is, geeft de Milieudienst van de gemeente de inwoners hun formulier voor de bruikleen van de kooi met hun toezegging en handtekening terug. Deze vermeldt dat alles in orde is.

 

Lijst van de dierenartsen die een overeenkomst met de gemeente hebben getekend voor de sterilisatie van zwerfkatten:

Dhr. Philippe HENRI,
Vogelzanglaan 52,
Tel.: 02/675 44 47;

Dhr. Georges BARBIER,
Grootveldlaan 20,
Tel.: 02/770.27.15;

Mevr. Morgane VANHERBERGHEN,
Jacques de Meurerslaan 88,
Tel.: 0475/91 62 41;

Mevr. Annick DHEM,
Pater Damiaanlaan 51,
Tel.: 0475/70 64 34;

Mevr. Cécile DEFISE,
Vrijwilligerslaan 193,
Tel.: 02/734 69 87.

 

Contact

Lijst van documenten