Stad 30: Status van de lanen Madoux – Orban en Parmentier – Grandchamp

Naar aanleiding van de in februari jl. georganiseerde raadpleging volgen hier de resultaten van de door de gemeentelijke diensten ontvangen stemmen en de daaropvolgende beraadslagingen.

In het kader van deze raadpleging zijn 1.235 antwoorden ontvangen van bewoners van de betrokken assen, maar ook van aangrenzende straten, en door de gemeentelijke diensten geanalyseerd.

Hier zijn de resultaten voor elke as:

  • Voor de as Parmentierlaan – Grootveldlaan:
    • 74% van de buurtbewoners stemde voor 30 km/u en 26% voor 50 km/u
    • 48% van al de inwoners van de wijk stemde voor 30 km/u en 52% voor 50 km/u
  • Voor de as Orbanlaan – Madouxlaan:
    • 65% van de buurtbewoners stemde voor 30 km/u en 35% voor 50 km/u
    • 32% van al de inwoners van de wijk stemde voor 30 km/u en 68% voor 50 km/u

Daarom heeft het College van Sint-Pieters-Woluwe een beraadslaging gehouden over de gemeentelijke as Parmentierlaan – Grootveldlaan, waarbij voor deze hele as een 30 km/u-zone werd ingesteld.

Voor de gewestelijke as Orbanlaan – Madouxlaan werden de gedetailleerde resultaten ter analyse aan het Gewest toegezonden. Bijgevolg heeft het Gewest ons onlangs in kennis gesteld van zijn beslissing om de 30 km/u-zone op het gehele traject te handhaven.

Die beslissingen gaan onmiddellijk in. Ter herinnering, het principe van Stad 30 legt op om standaard de limiet van 30 km/u te respecteren, behalve in het geval dat een bord een andere snelheidsregeling aangeeft.